Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2011

Tyzden pre Zem_post

Ekovýchovná súťaž Stromu života sa venovala téme „lesy“, keďže rok 2011 je vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Prebiehala od 15. do 29. apríla 2011.


Prehľad aktivít súťaže:
Aktivita č.1: Funkcia lesa – deti hľadali funkcie a význam lesa pre človeka, pre krajinu a vytvárali konceptuálne mapy.

Aktivita č.2: Živé drevo – deti poznávajú štruktúru kmeňa stromu. Pochopia ako drevo prirastá. Pozorovaním a pokusom získavajú znalosti o pestovaní a raste stromov. Doplňovaním chýbajúcich slov do textu si osvojovali základné pojmy.
Aktivita č.3: Drevo alebo plast? – deti sa učili rozpoznávať rozdiely medzi plastom a drevom, hľadali klady a zápory týchto dvoch materiálov.
Aktivita č.4: Životný cyklus stoličky – oboznámenie sa so životným cyklom obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, s výrobnými procesmi stoličky z jednotlivých materiálov.
Aktivita č.5: Les a drevo v jazyku – Človek bol s lesom a drevom v úzkom prepojení, na základe čoho vzniklo aj mnoho prísloví a porekadiel. Deti sa ich snažili pochopiť a vlastnými slovami vysvetliť.
Aktivita č.6: Človek a hornatá krajina – Deti vymaľovali predlohu hornatej krajiny, kde boli znázornené ľudské aktivity súvisiace s týmto prostredím. Na hodnotenie posielali zoznam aktivít a zásahov človeka na obrázku.
Aktivita č.7: Letokruhy – deti spoznávali letokruhy, ich vznik a faktory, ktoré podmieňujú ich charakteristiky.

Vyhodnotenie
Súťažné práce nám zaslalo 6 Klubov: Borievka z Lučenca, Hýrovček zo Stráňav, Krtkovia z Veľkého Krtíša, Zelenáči z Palína, Roňavka z Michalian, Lipka z Prievidze a Snežienky z Popradu.
Strom života zo zaslaných prác vybral tri najlepšie Kluby, kde sa hodnotila správnosť riešení a tiež spôsob spracovania výsledkov:

Najúspešnejšie Kluby získajú kredit 100 € na nákup sadeníc stromov, ktoré môžu vysadiť na ľubovoľnom mieste (samozrejme so súhlasom majiteľa pozemku). Zo zrealizovanej výsadby nám potom zašlú ocenené Kluby stručnú správu a fotodokumentáciu e-mailom.

GRATULUJEME!

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory