Medzinárodné stretnutie priateľov prírody v Poľsku

Strom života sa v dňoch 12. 9. – 16.9. 2012 zúčastnil v poľskom meste Mszana Dolna medzinárodného stretnutia organizácií venujúcich sa práci s mladými ľuďmi v oblasti environmentálneho vzdelávania a udržateľného rozvoja. Stretnutie zastrešovala medzinárodná platforma Mladých priateľov prírody (IYNF). Cieľom konferencie bolo združiť členské a partnerské organizácie siete IYNF, ktoré mali záujem diskutovať a skúmať tému udržateľnosti v súvislosti s činnosťou ľudí a ich vplyvom na životné prostredie. Jednotlivých workshopov sa zúčastnilo 30 zástupcov organizácií zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Litvy, Portugalska, Rumunska a Turecka.


Pre všetkých účastníkov bola určite veľmi podnetná prezentácia kanadského aktivistu za životné prostredie Lee Braina. Objasnil nevyhnutnú potrebu a spôsob zmeny spoločnosti tak, aby jej život viedol k udržateľnému životu. Zároveň sa v ďalšej časti svojho workshopu zameral na predstavenie spôsobu, akým budovať a viesť komunitu.

 
V ďalšej časti programu zástupcovia IYNF predstavili svoju činnosť a plány na najbližšie semináre do budúcna, ale aj to, ako oni sami zmenšujú dopad svojej činnosti na životné prostredie.

Vďaka zástupcom organizácie Radi Vidi Pats z Litvy sme sa zahrali stolnú hru, ktorej cieľom bolo zredukovať množstvo CO2 a tak zachrániť našu planétu. Zo šiestich skupín sa to podarilo len trom. Bol to veľmi pekný príklad toho, ako jednotlivé krajiny sveta, aj keď si uvedomujú ohrozenie životného prostredia, začnú spolupracovať až v poslednej chvíli, no pre niektorých to už bolo neskoro.

 

Ďalšie prezentácie a workshopy priblížili vplyv ľudí na životné prostredie a na zmenu klímy, negatíva konzumného životného štýlu, no zároveň priniesli inšpirácie, ako zmeniť svoje správanie či už na pracovisku, v komunite, alebo v každodennom živote.

 

A pretože išlo o stretnutie priateľov prírody, neodolali sme aj napriek sychravému počasiu krátkej túre. Okolitá príroda je veľmi pekná, takže sme si ju všetci s radosťou vychutnali.

Počas skupinového plánovania projektov sme formou brainstormingu hľadali možnosti na zlepšenie programov pre medzinárodnú výmenu mladých ľudí, aktivity na letné mládežnícke stretnutia či stretnutie v horách, ktoré by prepojilo priaznivcov turistiky a udržateľného života.

 

Ďalším veľmi zaujímavým hosťom bol samotný riaditeľ Naturefriends International Christian Baumgartner, ktorý nielen priblížil fungovanie tejto medzinárodnej siete priateľov prírody, ale zároveň si pripravil pútavý workshop o udržateľnom turizme, o jeho negatívnych ale aj pozitívnych dopadoch na prostredie.

Účasť na konferencii bola pre všetky zúčastnené organizácie veľmi podnetná a umožnila nadviazanie nových kontaktov. Spolupráca Stromu života s IYNF sa týmto stretnutím určite nekončí.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory