Posledné skladové zásoby príručiek zdarma pre členov

Posledné skladové zásoby metodických príručiek Kyslý dážď, Živá voda a Zakliata hora rozdávame našim členom zdarma.
Ak máte záujem prihláste sa na emailovej adrese kancelaria@stromzivota.sk. Každý Klub si môže objednať z každého titulu maximálne toľko publikácii, koľko má platných členov v roku 2012. Táto mimoriadna akcia platí len do minutia zásob a týka sa len publikácií, nie pomôcok.

Kyslý dážď
rok vydania 2005
Živá voda
rok vydania 2000
Zakliata hora
rok vydania 2001

Projekt Kyslý dážď má pôvod v medzinárodnom projekte Air pollution project Europe, nórskej spoločnosti pre ochranu prírody. Teoretická časť projektu má odborný charakter a postupne Vás prevedie problematikou kyslých dažďov. Praktická časť obsahuje návod pre zostrojenie vlastnej meracej stanice, pomocou ktorej deti merajú kyslosť a množstvo zrážok a zároveň sledujú priebeh počasia. Deti zaznamenávajú každý deň smer vetra, množstvo a pH zrážok. Počas meraní sa údaje zapisujú do záznamových kariet.

Projekt Živá voda je rozdelený na tri časti. Každá časť sa zaoberá odlišnými aspektami rieky. Výsledkom je vytvorenie celkového obrazu o rieke, ktorý deťom pomôže pochopiť zaujímavé deje, ktoré prebiehajú nielen pod vodnou hladinou. Ku každej časti projektu sú v publikácii uvedené podrobné návody a súčasťou sú aj tabuľky pre zaznamenávanie výsledkov. V prvej časti projektu sa deti zaoberajú opisom rieky, rastlinami a živočíchmi, ktoré v nej žijú a kvalitou vody. V druhej časti skúmajú breh rieky a tretia časť sa zaoberá prítomnosťou a minulosťou riečneho koryta.

Projekt Zakliata hora sa zaoberá odpadmi. Teoretická časť projektu vysvetľuje čo je odpad, ako vzniká, kto ho vytvára, aké druhy odpadov poznáme, prečo je odpad nebezpečný a ako predchádzať jeho vzniku. Druhá časť projektu sa zaoberá separáciou a recykláciou a posledná časť je zameraná na vyhľadávanie a dokumentáciu “čiernych” a neriadených skládok odpadu v obci (meste) a okolí.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory