Revitalizácia parku židovského cintorína v Nitre-Janíkovciach

Klub Stromu života LEUSTACH vás pozýva na slávnostné ukončenie I. fázy projektu revitalizácie parku židovského cintorína. Slávnostné ukončenie sa bude konať túto sobotu 29.9.2012 od 14:00 v židovskej časti cintorínu v Nitre-Janíkovciach.


Program slávnostného ukončenia:
14:00 – slávnostné otvorenie
14:10 – príhovor
14:30 – slávnostné odhalenie informačnej tabule
15:00 – slávnostné otvorenie vernisáže
15:10 – prehliadka fotodokumentácie z realizácie projektu
15:30 – premietanie filmu z realizácie projektu

Mapu miesta konania akcie si môžete pozrieť tu.
Pozvánka na akciu PDF.

Informácie o projekte:
Cieľom projektu revitalizácie parku židovského cintorína bolo odstránenie náletovej zelene, buriny, haluziny a odpadu z areálu opusteného židovského cintorínu v Nitre-Janíkovciach. Prvá fáza projektu sa realizovala v troch etapách – na konci marca, v apríli a v máji. Na revitalizácii sa dokopy zúčastnilo 97 dobrovoľníkov vo veku od 9-70 rokov. Po vyčistení cintorína sa odkrylo 70 židovských hrobov s nápismi v hebrejskom a v nemeckom jazyku, ako aj kresťanský cintorín s detskými hrobmi v západnej časti parku židovského cintorína.

Realizácia projektu motivovala predstaviteľov mesta Nitry k celkovej obnove aj ostatných častí areálu cintorína, ktorý v sebe zahŕňal aj spomínanú židovskú časť, čím sa zmenil a vytvoril nový vzhľad tejto lokality. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili do revitalizácie parku a vytvorili prostredie, v ktorom sme zanechali svoju stopu pre ďalšie generácie.

  Židovský cintorín pred a po

Projekt “Revitalizácia parku židovského cintorína” bol podporený z grantového systému Stromu života a realizovaný bol pod vedením vedúcej Klubu Stromu života LEUSTACH Mgr. Stanislavy Blahovej.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory