Fotografická súťaž „Zrkadlo duše“

Radi fotíte? Zaujíma Vás krása? Zapojte sa do 3. ročníka fotografickej súťaže Zrkadlo duše. Súčasťou je aj úvodná vzdelávacia aktivita na tému Krása.

Uzávierka súťaže: 26.11.2012

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť víťazné fotografie z minulého ročníka súťaže.


Obsahové zameranie súťaže Zrkadlo duše:
Fotografia má zázračnú schopnosť zachytiť podobu formy, ktorú stvorila príroda alebo človek. Často pri takomto výtvore ostaneme užasnutí, niečo sa v nás pohne. To čo sa stalo je, že sme pocítili krásu. Viete však povedať kedy je Vaša duša vnímaním krásy pohladená? Pokúste sa zachyťte túto krásu na fotografii a podeľte sa o ňu s nami.
 

Sekundové zábery na tému krása.
Podmienky súťaže:
Vedúci Klubu môže do súťaže prihlásiť maximálne 2 autorské klasické fotografie alebo digitálne fotografie od jedného člena Klubu. Počet zapojených členov Klubu nie je obmedzený. Autorom fotografie však musí byť dieťa, nie vedúci Klubu. K vašim fotografiám pripojte aj krátky komentár, čo je na fotografii zachytené a prečo si dané miesto dieťa vybralo. Súťažiacimi môžu byť len členovia Stromu života. Do súťaže môžete prihlásiť klasické aj digitálne fotografie, pri digitálnych fotografiách nie je nutná ich tlač.

Klasické fotografie: Do súťaže môžete posielať farebné i čiernobiele snímky, ktorých minimálny rozmer je 10 x 15cm a maximálny 24 x 30cm. Fotografie posielajte bez rámika a neprikladajte ani negatívy. Na zadnej strane klasických fotografií je potrebné uviesť: priezvisko autora, približný rok vzniku fotografie, názov zobrazeného miesta a krátky komentár, názov Klubu Stromu života. Prosíme Vás, aby ste fotografiu písaním na jej zadnú stranu neznehodnotili (prílišným tlačením pera).

Digitálne fotografie: Vytlačené vhodnou farebnou tlačiarňou v dostatočnej kvalite vo formáte ako klasické fotografie. Vhodnejšie je však napáliť digitálne fotografie na CD bez potreby ich vytlačenia. V prípade tlačenej formy je potrebné na zadnú stranu fotografie uviesť rovnaké informácie ako pri klasickej fotografii. V prípade elektronickej formy je možné pripojiť sprievodný list alebo požadované informácie napísať do wordovského dokumentu, ktorý bude napálený na CD.

Hodnotiaca porota:
Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny v spoločnej súťažnej kategórii pre základné a stredné školy. Prvou cenou je digitálny fotoaparát, druhou a treťou cenou sú vecné ceny.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 26. novembra 2012 na adresu:

Strom života
Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “fotografická súťaž” .
(POZOR: pozrite si najprv podmienky súťaže, aby sme nemuseli zbytočne Vaše súťažné diela vylúčiť. Súťaž je určená len pre členov Stromu života).
Strom života si vyhradzuje právo zmeniť korešpondenčnú adresu pre zasielanie súťažných prác. O prípadnej zmene adresy Vás budeme informovať na webovej stránke organizácie.


Úvodná aktivita k súťaži:
Pripravili sme pre Vás aj úvodnú aktivitu k súťaži. Pomocou tejto aktivity môžete deťom pomôcť pochopiť, čo to krása je a ako ju vnímame. Realizácia úvodnej aktivity je dobrovoľná. Aktivita rozvíja kognitívne a psychomotorické kľúčové kompetencie. Je možné ju využiť aj v rámci medzipredmetových vzťahov vo vyučovaní etickej výchovy, výchovy umením a informatickej výchovy. Aktivita v sebe zahŕňa nasledovné prierezové témy: Environmentálna výchova, Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra a Multikultúrna výchova.

Na stiahnutie:
úvodná aktivita – pokyny (formát pdf),
pomôcka č.1 a 2 (formát pdf),
pomôcka č.3 (formát pdf).


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory