Mesiac plný aktivít v Klube Borievka

Ani na začiatku školského roku Klub Stromu života Borievka nezaháľal a zorganizoval pre svojich členov dve zaujímavé akcie. Prvou akciou bol jednodňový výlet v Slovenskom Rudohorí, ktorý v sebe spájal turistiku a cykloturistiku a druhou akciou boli tvorivé dielne na Vidinskom jarmoku.


1. Výlet v Slovenskom Rudohorí
Dátum: 15.9.2012
Počet účastníkov: 26

Cieľom tejto akcie bolo deťom ukázať prírodné hodnoty Slovenského Rudohoria a Lučenskej kotliny a zmysluplne stráviť jeden víkendový deň.

Cesta sa začala ráno pred školou v Lučenci, odkiaľ skupina vyrazila na bicykloch poľnými cestami do Vidinej na poľné letisko. Cesta pokračovala ďalej poľnými cestami do Gregorovej Viesky, kde si účastníci odparkovali svoje bicykle u Gáfrikov. Výlet ďalej pokračoval výstupom na neďaleký kopec. Počas pochodu deti spoznávali dreviny, pozorovali dutiny stromov a hľadali okolo nich pobytové znaky vtákov. Na vrchole čakalo deti stretnutie s „veľkými“ turistami, opekanie a presun na vyhliadku. Odtiaľto bolo možné z diaľky spoznávať obce v Lučenskej kotline, vodné nádrže a Haličšský zámok. Cestou späť do Gregorovej Viesky sa deťom ešte podarilo odfotografovať slepúcha. U Gáfrikov si deti vyzdvihli bicykle a bezpečne sa presunuli späť do Lučenca. Všetci účastníci sa zhodne vyjadrili, že pobyt v prírode bol príjemným strávením sobotňajšieho dňa.

2. Tvorivé dielne na Vidinskom jarmoku
Dátum: 22.9.2012
Počet účastníkov: 27

Cieľom tohto podujatia bolo pritiahnuť pozornosť detí k tvorivým aktivitám z prírodného alebo odpadového materiálu.

Podujatie bolo síce určené širokej verejnosti, aktívne sa zapájali hlavne starší členovia Klubu SŽ Borievka. Snahou podujatia bolo pritiahnuť pozornosť detí, a tým aj ich rodičov a vzbudiť záujem o prírodu a účasť na podujatiach Klubu Stromu života Borievka. Počas akcie mali deti možnosť dozvedieť sa akým spôsobom funguje spoločenstvo včiel, čo všetko sa deje vo vnútri úľu a prečo sú včely potrebné pre všetkých. Okrem toho si účastníci akcie mohli zo včelích medzistienok vlastnoručne vyrobiť sviečky. K týmto sviečkam sa potom vyrábali svietniky z orechových škrupiniek. Deti si mohli vyskúšať aj maľovanie zvieratiek na ploché kamienky podľa predlohy. Poslednou, najobľúbenejšou aktivitou, bolo maľovanie na tvár.

Aktivity mali veľký úspech nielen u detí, ale aj u rodičov či starých rodičov. Veľmi pekne ďakujeme všetkým účastníkom, ktorí sa aktívne zaslúžili o hladký priebeh akcie.

 

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory