Otvorenie pobočky Stromu života v Banskej Bystrici

Dňa 4.10.2012 sa konalo slávnostné otvorenie novej pobočky Stromu života v Banskej Bystrici v centre mesta v nových priestoroch na Lazovnej ulici č.17. Okrem pracovníkov Stromu života z Banskej Bystrice a Bratislavy sa otvorenia zúčastnili učitelia základných škôl, lektori, miestni umelci a sympatizanti organizácie.


Oficiálne otvorenie pobočky sa začalo o 15:00 príhovorom Predsedu Rady Stromu života Ing. Jozefa Kahana, PhD. Po stručnom oboznámení zúčastnených hostí o histórii, aktivitách a poslaní Stromu života sa slova ujal Vedúci Kancelárie Stromu života v Banskej Bystrici Mgr.Miloš Vincík, PhD. Vo svojom príhovore hovoril hlavne o zameraní pobočky Stromu života v Banskej Bystrici, ktorým je:

– metodická a odborná podpora Klubov Stromu života v meste Banská Bystrica a v blízkom okolí,
– vývoj a šírenie metodík environmentálnej výchovy pre MŠ a prvý stupeň ZŠ na celom Slovensku,
– vzdelávacie aktivity v oblasti holistickej environmentálnej výchovy pre učiteľov, rodičov a verejnosť,
– klubová činnosť pre členov Stromu života z mesta a okolia.

Inými slovami, ak budete niekedy potrebovať radu ohľadom ponúkaných programov Stromu života, súťažiach, založení Klubu, alebo budete chcieť realizovať programy environmentálnej výchovy pre materské školy, alebo by ste sa chceli zúčastniť vzdelávacích kurzov súvisiacich s holistickou výchovou, alebo by ste chceli zorganizovať vlastnú akciu s deťmi v priestoroch klubovne na pobočke, kľudne sa so svojimi otázkami obráťte na pracovníkov novej pobočky.

Kontaktovať ich môžete buď osobne na pobočke na Lazovnej ulici č. 17 v Banskej Bystrici,

alebo telefonicky a emailom na: 

Mgr. Miloš Vincík, PhD.
Email: vincik@stromzivota.sk
Mobil: 0948 525 858 

Mgr. Miroslava Rohošková
Email: rohoskova@stromzivota.sk
Mobil: 0948 525 882

Zväčšiť mapu

Nová pobočka Stromu života v metropole stredného Slovenska predstavuje otvorený priestor pre Vaše nápady, postrehy a pripomienky. Tešíme sa na stretnutie s Vami a diskusie o Vašich potrebách.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory