Séria rozhovorov s osobnosťami Stromu života: (III.+) Marcel Zajac

Marcel Zajac po odchode zo Stromu života začal pracovať pre Nadáciu pre podporu občianskych aktivít – fond, ktorý manažoval peniaze z Európskej únie pre rozvoj mimovládnych organizácii a do vstupu Slovenska do EÚ aj americké fondy. V súčasnosti sa profesionálne venuje manažovaniu fondov v Centre pre filantropiu a zastupuje Ekofórum v Rade Vlády SR. Marcel Zajac a jeho úvahy o spoločnosti…

Stále verím tomu, že pokiaľ sa má štát transformovať, tak sa najskôr transformuje politicky. Aj u nás, vznikla možnosť viacerým politickým stranám kandidovať. Ďalej nasleduje transformácia ekonomická. Posunuli sme sa k súkromnému vlastníctvu, ktoré nie je len podchytené v legislatíve, ale súkromné podnikanie je aj ukotvené v spoločnosti. Potom prichádza transformácia sociálneho a zdravotného systému. To sú všetky tie reformy, ktoré v súčasnosti zažívame. Následne musí prísť aj k transformácii spoločenskej. A to znamená, že popri štáte a súkromnom sektore musí existovať verejnopropešný sektor, ktorému ja hovorím „ne-štát“. A ten práve reprezentujú mimovládne neziskové organizácie.

Kultúrne krajiny dokonca dnes hovoria o takzvanom sociálnom kapitále, ktorý je možné porovnáť. Krajina, ktorá má vyšší sociálny kapitál, má aj väčší počet fungujúcich mimovládnych organizácií. Veľmi pekná štúdia bola urobená napríklad v Taliansku, ktoré reprezentuje rozdelenú krajinu. Vieme, že existuje bohatý sever a chudobný juh. Podľa zistení štatistického úradu je na severe ďaleko viacej mimovládnych organizácií ako na juhu Talianska. A teda môžeme povedať, že prosperujúca spoločnosť má aj fungujúce mimovládne organizácie.

Dnes mám to šťastie a česť, že pracujem s miestnymi fondami. Pracujem v organizácii, ktorú som spoluzakladal a táto organizácia pomáha korporátnym darcom prerozdeľovať peniaze nielen pre mimovládne organizácie, ale aj pre aktivity neformálnych skupín a jednotlivých občanov. Osobne si myslím, že pri tejto práci je obrovskou výhodou, ak má človek skúsenosti s fundraisingom. Tým, že som hľadal sám peniaze na svoju činnosť, tak to zo mňa urobilo senzitívneho rozdávača peňazí. Viem totiž už pomerne presne povedať, čo zažíva človek, ktorý od nás pýta grant, čo sú jeho problémy. A myslím si, že to ma robí lepším úradníkom nad peniazmi. Viem pochopiť, že žiadateľ nerozumie stanoveným kritériám, že zabudol vypísať kolónku, že v žiadosti bola pravopisná chyba. Viem si predstaviť, že žiadateľ je človek, ktorý chce niečo urobiť, myslí to dobre, má pozitívny náboj a možno nie vždy chápe pojmológiu, ktorú my, starí profesionáli, chápeme.

Druhá oblasť, ktorej sa venujem, ešte od čias môjho pôsobenia v Strome života, je grémium tretieho sektora. Je to orgán alebo skôr fórum pre mimovládne organizácie, do ktorého som bol zvolený prvý krát v deväťdesiatomtreťom alebo štvrtom roku. Od vtedy sa tejto oblasti venujem, i keď kedysi intenzívnejšie. V rámci tohto grémia sme založili resp. obnovili Ekofórum, ako platformu pre environmentálne mimovládne organizácie. V súčasnosti zastupujem Ekofórum v Rade vlády pre mimovládne organizácie. Súvisí to s mojou snahou vytvoriť pre mimovládne organizácie najmä environmentálneho zamerania, dôstojné podmienky pre ich fungovanie a realizáciu ich činnosti. Na jednej strane máme totiž liberálne zákony pre zakladanie neziskových organizácií, ale na druhej strane existuje obrovský problém s financovaním ich činnosti. K riešeniu tohto problému štát veľmi neprispieva. A práve preto sa angažujem v Ekofóre aj na Rade vlády a snažím sa to už niekoľko rokov zmeniť.

Spracoval: Juraj Lobotka
Link na prvý rozhovor s Marcelom Zajacom.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory