Strom života účastníkom programu firemného dobrovoľníctva

Hlavy pomáhajú. Tak sa volá program firemného dobrovoľníctva, ktorého zmyslom je prepojenie odborníkov z firiem s neziskovými organizáciami a následná výmena know-how. Strom života je od minulého týždňa jednou z podporovaných organizácii.


Cieľom programu Hlavy pomáhajú je pomáhať verejnoprospešným neziskovým organizáciám a ich cieľovým skupinám pomocou dobrovoľníckej práce, ktorú poskytujú firemní dobrovoľníci. Doposiaľ sa do programu zapojili firmy ako Hewlett-Packard, ING, Johnson Controls, Orange, Telekom, Slovnaft, Stredoslovenská energetika, Západoslovenská energetika, Dell a iné.
Program je rozdelený do šiestich kategórii, v ktorých môžu firemný dobrovoľníci pomáhať: IT, Financie, Jazyky, Manažment, Mentoring a Kreativita.

Pridaná hodnota takéhoto programu je okrem prínosu pre neziskové organizácie aj na strane firiem. Tá spočíva v tom, že firemný dobrovoľníci môžu takto rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti prostredníctvom práce v novom prostredí, vedia nadviazať nové kontakty, ktoré by inak nemali možnosť nadviazať a firmy môžu dosiahnuť osobný rozvoj vlastných zamestnancov v netradičnom prostredí.

Našim zámerom je vybudovať interaktívnu mapovú aplikáciu, pomocou ktorej môžu deti z celého Slovenska zaznamenávať indikátory lokálneho životného prostredia (výskyt lišajníkov, čistotu ovzdušia, čistotu vodných tokov…) a vytvárať tak BIO-profily svojich obcí. Pokiaľ máte kamarátov, známych, či rodinných príslušníkov vo vyššie uvedených firmách, ktorí by nám vedeli s týmto zámerom pomôcť, prosím dajte im o tejto iniciatíve vedieť.

Veríme, že vďaka tomuto programu sa nám podarí opäť trochu viac zatraktívniť naše ponúkané programy. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Viac informácii o programe nájdete na nasledujúcich odkazoch:
Informácie o programe
Projekt, s ktorým sa do programu zapojil Strom života

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory