Ku Stromu sa pridáva Stromáčik

Už je to rok, čo vydávame elektronický časopis Strom, ktorý sa teší obľube medzi mladými aj staršími stromákmi. Najprv sme si mysleli, že elektronická verzia časopisu, nebude taká príťažlivá a časopis si bude hľadať svoje miesto na tomto svete ťažšie. Na základe spätnej väzby od vás však vieme, že vám elektronická podoba neprekáža. Dôležitý je predsa len obsah. A ak vás niečo zaujme, tak si to radi prípadne aj vytlačíte.


O zámeroch v oblasti stromáckych periodických publikácii sme sa rozprávali s Naďou Rázusovou, šéfredaktorkou časopisu Strom.

Bude pokračovať vydávanie časopisu Strom aj v budúcom školskom roku?

Členský časopis k neziskovej organizácii určite patrí. Časopis Strom sa vydával už v deväťdesiatich rokoch, potom sa určitú dobu volal Rýchle informácie a neskôr sa začal opäť používať názov Strom. Obsahovo bol zameraný najmä na reportáže zo stromáckych akcií alebo obsahoval pozvánky na pripravované podujatia či organizačné pokyny, ktoré chcelo ústredie organizácie posunúť k členom. V dobe internetu je už takéto obsahové zameranie bezpredmetné. Keď sme sa púšťali do tvorby súčasného ročníka Stromu, zvolili sme formu environmentálneho časopisu pre deti. Taký na Slovensku zatiaľ neexistoval. Obsahovú štruktúru sme mali premyslenú v základných črtoch a postupne prechádzala vývojom. Myslím, že sa nám podarilo nájsť vhodný mix náučných aj zábavných článkov či nesúťažných hlavolamov, že sa nám podarilo voliť pre deti zrozumiteľný jazyk a že sme časopis vhodne dopĺňali množstvom obrázkov a vždy aj videorozhovorom. V tejto práci chceme istotne pokračovať aj nasledujúcom školskom roku.

Bude budúci ročník v niečom iný?

Nemyslím si, že iný. Povedala by som, že lepší. Stále plánujeme zachovať ústrednú tému a k nej doplnkové zábavné či spoločenské články doplnené o zaujímavosti, profil ohrozeného živočícha či rastliny, profil zaujímavého miesta na Slovensku, článok o technologických novinkách a samozrejme videorozhovor. Časopis Strom v budúcom školskom roku bude zameraný najmä na deti druhého stupňa základných škôl a prvých ročníkov stredných škôl. Stane sa súčasťou nového veľkého programu Stromu života – Mapovanie bioindikátorov miest a obcí Slovenska, ktorý sa zaháji v septembri. Pre menších čitateľov najmä z prvého stupňa, ale aj pre deti z materských škôl začneme vydávať samostatný časopis s názvom Stromáčik. Ukážku nultého čísla si môžete pozrieť nižšie.

Aby sme si to zosumarizovali, aké periodické publikácie teda Strom života bude vydávať?

Na mesačnej báze bude vychádzať časopis Strom ako doplnkový materiál nového ekovýchovného programu. Predbežne rozmýšľame aj o novej prílohe tohto časopisu s názvom Envitalent. Do tejto prílohy by sme sústredili rôzne námety na pokusy či zadania úloh. Každý mesiac bude vychádzať aj časopis Stromáčik a newsletter Stromoviny, ktorý informuje o zaujímavých podujatiach pre deti. Budeme radi, ak medzi svojimi známymi budete tieto elektronické časopisy šíriť. Všetky sú zdarma a my by sme boli radi, ak by sa dostali k čo najväčšiemu počtu detí.

Časopis Stromáčik č. 0/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory