Septembrový Strom / Spoločenstvo stromov / Envitalent

Peši, na bicykli, autom, vlakom, autobusom, lietadlom, po mori… To všetko sú možnosti, ako sa môže človek prepravovať z jedného miesta na druhé. O spôsoboch prepravy, prepravných alternatívach, budúcnosti v doprave a ďalších témach je septembrové číslo časopisu Strom. Súčasťou časopisu je aj vyhlásenie pravidelnej súťaže Spoločenstvo stromov a taktiež aj nová súťaž Envitalent. Prajeme vám príjemné čítanie.


 

Časopis Strom č. 9/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.

Zadanie súťaže Spoločenstvo stromov na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY: 24.10.2014
Plagát k súťaži Spoločenstvo stromovna tlač
Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 1. kola: 10.10.2014
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie
Bližšie podmienky eko-výchovnej súťaže Spoločenstvo stromov:
Spoločenstvo stromov je kolektívnou súťažou a je určená pre všetky platné Kluby Stromu života. Súťažné aktivity sú rozdelené na 2 úrovne náročnosti, pričom Vedúci Klubu prispôsobí výber aktivít schopnostiam členov Klubu. Výsledky riešenia jednotlivých úloh je potrebné zaslať na emailovú adresu kancelaria@stromzivota.sk alebo poštou na adresu:
Strom života
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Spoločenstvo stromov” V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života a meno Vedúceho Klubu.

Termín uzávierky súťaže je 24. október 2014. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky. Fotodokumentáciu prosím netlačte na papier, ale napáľte nám ju na CD alebo zašlite na vyššie uvedený email.


Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky prvého kola súťaže je 10. október 2014. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Druhé kolo súťaže bude zverejnené ako príloha k októbrovému vydaniu časopisu Strom.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory