Novembrový Strom / Deti deťom / Envitalent

Jeseň je v plnom prúde a jesenné prázdniny sú za nami. Vonku občas svieti slniečko a je príjemne teplo a občas sa musíme riadne obliecť, aby nám nebola zima. Novembrové vydanie Stromu je o počasí, o tom aká je história počasia, ako sa meria a aj o tom ako sa volajú oblaky, ktoré môžeme pozorovať na oblohe. Súčasťou časopisu je aj vyhlásenie pravidelnej súťaže Deti deťom. Opäť je pre vás pripravené aj ďalšie zadanie v rámci biologickej súťaže Envitalent a zhodnotenie prvého zadania. Nech sa Vám dobre číta.


 

Časopis Strom č. 11/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie

Zadanie súťaže Deti deťom na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY: 8.12.2014
Plagát k súťaži Deti deťomna tlač
Manuál k súťaži Deti deťom pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 3. kola: 10.12.2014
Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky tretieho kola súťaže je 10. decembra 2014. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Štvrté kolo súťaže bude zverejnené ako príloha k decembrového vydaniu časopisu Strom.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory