Decembrový Strom / Envitalent

Kalendárny rok sa pomaly blíži ku koncu a s ním prichádzajú najkrajšie sviatky roka Vianoce a oslavy Nového roka. Decembrové vydanie časopisu Strom je práve o Vianociach a oslavách Nového roku. V tomto čísle sa dočítate, či je lepšie mať umelý, či živý vianočný stromček, ako sa oslavuje v iných náboženstvách, dozviete sa niečo o zimnom slnovrate a taktiež vás čakajú aj pravidelné články, úlohy a zaujímavosti. Súčasťou časopisu je aj zadanie pravidelnej biologickej súťaže Envitalent. Prajeme vám príjemne prežité vianočné sviatky a úspešný vstup do nového roku.


 

Časopis Strom č. 12/2014 na stiahnutie vo formáte PDF.
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 4. kola: 12.1.2015
Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky štvrtého kola súťaže je 12. január 2015. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Piate kolo súťaže bude zverejnené ako príloha januárového vydania časopisu Strom.

Termín uzávierky projektu Envitalent – výskumník je 31.3.2015.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory