Januárový Strom / Envitalent / Tajomstvo stromu / Moja voľba

Aj v novom roku vám prinášame ďalšie vydanie elektronického časopisu Strom. Januárové vydanie časopisu bude tento krát poriadne “ľadové”. Dozviete sa v ňom napríklad, ako vznikajú ľadovce, aké zvieratá na nich žijú, ako vyzerala Ľadová doba, alebo čo spôsobilo potopenie lode Titanic. Súčasťou časopisu je aj zadanie biologickej súťaže Envitalent a dvoch pravidelných súťaží Tajomstvo stromu a Moja voľba. Prajeme vám príjemne a poučné čítanie.


 

Časopis Strom č. 1/2015 na stiahnutie vo formáte PDF.
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 5. kola: 13.2.2015

Plagát k súťaži Tajomstvo stromu pre staršie detina stiahnutie
Plagát k súťaži Tajomstvo stromu pre mladšie deti – na stiahnutie
Plagát k súťaži Moja voľba pre staršie deti – na stiahnutie
Plagát k súťaži Moja voľba pre mladšie deti – na stiahnutie
Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky piateho kola súťaže je 13. február 2015. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Šieste kolo súťaže bude zverejnené ako príloha februárového vydania časopisu Strom.

Termín uzávierky projektu Envitalent – výskumník je 31.3.2015.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory