Februárový Strom / Envitalent

So začiatkom februára vám prinášame nové vydanie elektronického časopisu Strom. Februárové číslo sa tento krát venuje téme mikrosvet. V časopise sa dozviete niečo o vírusoch a baktériach, o očkovaní, alebo aj o tom, ako vznikol a funguje mikroskop. Súčasťou časopisu je aj zadanie biologickej súťaže Envitalent. Prajeme vám príjemne čítanie.


 

Časopis Strom č. 2/2015 na stiahnutie vo formáte PDF.
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 6. kola: 13.3.2015
Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky šiesteho kola súťaže je 13. marec 2015. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Siedme kolo súťaže bude zverejnené ako príloha marcového vydania časopisu Strom.

Termín uzávierky projektu Envitalent – výskumník je 31.3.2015.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory