Májový Strom / Dni Biodiverzity / Nevzdávaj to / Envitalent

Májové číslo časopisu Strom veľkolepo završuje pravidelné súťaže Stromu života. Zadanie súťaže Dni Biodiverzity spolu so svetovými hercami, zadanie špeciálnej súťaže Nevzdávaj to, vyhlásenie posledného kola Envitalentu a oznámenie termínu celoslovenského stretnutia envitalentov. To všetko a oveľa viac v našom Strome…


Máme pre Vás aj špeciálny darček. Každému Klubu Stromu života, ktorý prejaví záujem o semienka lipy veľkolistej, ich zašleme poštou zdarma. Môžete si tak zasadiť a vypestovať vlastný strom života 🙂 Stačí nám napísať email na kancelaria@stromzivota.sk a semienka budú na ceste k vám.

Časopis Strom č. 5/2015 na stiahnutie vo formáte PDF.
Čiarová obrázková krížovka – návod na stiahnutie

Zadanie súťaže Dni Biodiverzity a Nevzdávaj to na stiahnutieTERMÍN UZÁVIERKY: 5.6.2015
Manuál k súťaži Dni biodiverzity pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí
Manuál k súťaži Nevzdávaj to pre deti s handicapom a znevýhodnené skupiny detí
Na týchto linkoch nájdete záznamové karty Poklady môjho kraja a Žaby.

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF. TERMÍN UZÁVIERKY 9. kola: 5.6.2015

POZOR: 28.-29.5.2015 sa v historickej obci Špania Dolina (12 km od Banskej Bystrice) uskutoční celoslovenské kolo Envitalentu.
Pozvané budú najaktívnejšie deti a ich pedagógovia, ktorí sa pravidelne zapájali do súťaže Envitalent. Program bude pozostávať z prezentácie finálnych projektov detí, návštevy banského múzea medi a ďalších aktivít v horskom prostredí. Cestovné, ubytovanie aj strava pre účastníkov sú hradené v rámci programu PODPORA z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Videá k súťaži Dni biodiverzity:

Životabáseň č.1 (Penélope Cruz):
Životabáseň č.2 (Kevin Spacey):
Životabáseň č.3 (Edward Norton):
Životabáseň č.4 (Harrison Ford):
Životabáseň č.5 (Ian Somerhalder):
Životabáseň č.6 (Lupita Nyongo):
Bonusové video (Julia Roberts):


Bližšie podmienky súťaže Envitalent:
Envitalent je súťaž pre jednotlivcov, združených v Kluboch Stromu života alebo individuálnych členov v danej vekovej kategórii. Súťaž je rozdelená na niekoľko úrovní náročnosti – podľa kategórií stanovených v rámci biologickej olympiády. Súťažné úlohy riešia členovia samostatne, bez opráv alebo zásahov od dospelej osoby. Člen môže zapisovať odpovede priamo do vytlačeného zadania súťaže alebo môže využiť aj samostatný list papiera. Výsledky riešenia za jednotlivých členov je potrebné zaslať na emailovú adresu
pjechova@stromzivota.sk (scany alebo odpovede vo worde) alebo poštou na adresu:

Strom života
Trnavská cesta 7
831 04 Bratislava

Obálku označte heslom: “Envitalent”
V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť názov a kontaktnú adresu Klubu Stromu života, meno Vedúceho Klubu a meno a priezvisko súťažiaceho člena.

Termín uzávierky deviateho kola súťaže je 5. júna 2015. V prípade poštového zaslania je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory