Posledné vyhodnotenie súťaže Envitalent

Prinášame vám tretie a zároveň posledné vyhodnotenie 1. ročníka biologickej súťaže Envitalent, za obdobie marec – apríl – máj. Deti počas troch mesiacov plnili úlohy, ktoré preverili ich vedomosti z biológie, no otestovali aj ich pozornosť či schopnosť čítať text s porozumením jeho obsahu.


Celkovo sa za toto obdobie hodnotilo 162 odpovedí. Jednotlivým odpovediam bol na základe ich správnosti pridelený zodpovedajúci počet bodov. Súťažiaci s najvyšším počtom bodov sa môžu tešiť na pekné vecné ceny. A kto konkrétne to je?

F kategória (3.-5. ročník základných škôl)

Mladší žiaci – zapojilo sa 24 detí, maximálny počet bodov bol 46,5:
1. miesto: Rastislav Vaľko (Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie) – 44 bodov
2. miesto: Denisa Križanová (Klub Enviráčik, Komárno) – 43,5 bodu
                 Dorota Soósová (Klub Enviráčik, Komárno) – 43,5 bodu
                 Sofia Mečárová (Klub Enviráčik, Komárno) – 43,5 bodu
                 Alyssia Györfiová (Klub Enviráčik, Komárno) – 43,5 bodu
3. miesto: Laura Öri (Klub Enviráčik, Komárno) – 43 bodov

Starší žiaci – zapojilo sa 47 detí, maximálny počet bodov bol 66:
1. miesto: Tamara Omámiková (Klub Dúha, Udiča) – 65 bodov

                 Timotej Oršula (Klub Vavrinec, Nedožery-Brezany) – 65 bodov
2. miesto: Laura Vašková (Klub Plánka, Novosad) – 64,5 bodu
                 Adam Tancoš (Klub Plánka, Novosad) – 64,5 bodu
                 Hana Sikorová (Klub Plánka, Novosad) – 64,5 bodu
                 Adam Flimel (Klub Vavrinec, Nedožery-Brezany) – 64,5 bodu
                 Kristína Vaculíková (Klub Vavrinec, Nedožery-Brezany) – 64,5 bodu
                 Lukáš Sabo (Klub Vavrinec, Nedožery-Brezany) – 64,5 bodu
3. miesto: Samuel Blahovský (Klub Vavrinec, Nedožery-Brezany) – 64 bodov

E kategória (5.-9. ročník základnej školy a 1.-4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 7 detí, maximálny počet bodov bol 83:
1. miesto: Simona Hašanová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 82,5 bodu
2. miesto: Peter Nociar (individuálny člen, Lučenec) – 81,5 bodu
3. miesto: Bianka Tanyasiová (Klub Snežienky, Poprad) – 79,5 bodu

D kategória (6.-7. ročník základnej školy a 1.-2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom)

Zapojilo sa 56 detí, maximálny počet bodov bol 83,5:
1. miesto: Lenka Jacková (Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie) – 81 bodov
                 Boris Kovalik (Envirokamaráti pod Spišským hradom, Spišské Podhradie) – 81 bodov
2. miesto: Karolína Neupaverová (Klub Snežienky, Poprad) – 80,5 bodu
                 Slávka Medúsová (Klub Na Hôrke, Nitra) – 80,5 bodu
3. miesto: Šimon Gavula (Klub BIOCLUB, Levoča ) – 79,5 bodu

C kategória (8.-9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom):

Zapojilo sa 28 detí, maximálny počet bodov bol 84:
1. miesto: Peter Nociar (individuálny člen, Lučenec) – 81,5 bodu
2. miesto: Lucia Gálová (Klub Mravenisko, Ludanice)– 81 bodov
                 Simona Hašanová (Klub Mravenisko, Ludanice) – 81 bodov
3. miesto: Bianka Tanyasiová (Klub Snežienky, Poprad) – 80,5 bodu
                 Viola Feketeová (Klub Oždianski enviráci, Ožďany)– 80,5 bodu

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa počas celého školského roka zapájali do súťaže a odhaľovali tak svoj envitalent. Želáme vám krásne leto a tešíme sa na vás v septembri!

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory