Vyhodnotenie súťaže “Dni biodiverzity 2015”

Na Zemi hromadne vymierajú rastlinné aj živočíšne druhy a miznú mnohé ekosystémy “vďaka” nerozumnej činnosti človeka. Príroda si už poradila s mnohými katastrofami a poradí si určite aj s touto. V rámci piateho ročníka súťaže Dni biodiverzity sa stromáci zamýšľali aj nad tým, či matka príroda človeka potrebuje alebo je to presne naopak…


Strata biodiverzity, vrátane straty ekosystémov, ovplyvňuje mnohé organizmy vrátane človeka, keďže umožňujú existenciu ľudskej populácie. Niektoré živočíchy potrebujú pre svoj život dva úplne rozdielne typy prostredia, takže sú ešte viac zraniteľnejšie. Nazývajú sa obojživelníky, na ktoré stromáci počas riešenia úloh upriamovali svoju pozornosť. V tomto ročníku súťaže sme ocenili všetky zapojené Kluby v oboch úrovniach náročnosti. Získavajú od nás atraktívne knižné ceny a diplomy. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!
Počas Dní biodiverzity riešili stromáci nasledovné úlohy:

Úlohy I. úrovne náročnosti
Uhádni kto som – na základe predložených videí bolo treba uhádnuť, čo tá ktorá video-životabáseň predstavuje. Následne sa ľubovoľným spôsobom vyjadrovali vzťahy medzi nim a tvorili sa vlastné životabásne.
Najohrozenejšie ekosystémy sveta – lúštenie slovných prešmyčiek a zdôvodnenie ich súvislosti s danými typmi ekosystému.
Z vody na súš a tak stále dokola – vysvetlenie a znázornenie životných cyklov chvostnatých aj bezchvostnatých obojživelníkov.
Jasle obojživelné – mapovanie mokradí, vodných plôch, ktoré využívajú obojživelníky v lokálnom prostredí Klubu.

VYHODNOTENIE

1. miesto bbbbbbbbbb Uhorštianski draci z Uhorského
2. miesto   Borovicový tím z Borského Svätého Jura
3. miesto   Enviráčik z Komárna


Úlohy II. úrovne náročnosti
Som v ohrození – na základe predložených videí bolo treba uhádnuť, čo tá ktorá video-životabáseň predstavuje. Vysvetlenie vzťahov medzi nim a tvorba vlastných životabásní, Zapojenie sa do monitoringu v rámci projektu Bioprofilu miest a obcí Slovenska – Poklady môjho kraja. Niektoré životabásne zapojených Klubov budú zverejnené v septembrovom čísle časopisu STROM. Tvorba EKO-tipov – ako by sa mal človek správať k chránenému územiu alebo k ohrozenej rastline či živočíchovi.
Viem viac ako ostatní – tvorba novinárskych príspevkov o danom území, rastline alebo živočíchovi, alebo o pocitoch a zážitku, ktorý zažili pri návšteve daného územia, prípadne o ľuďoch, ktorí sa ochrane prírody venujú…. Niektoré z nich budú tiež zverejnené v septembrovom čísle časopisu STROM.
Vybrané najohrozenejšie ekosystémy sveta – správne priraďovanie rôznych typov lesov a mokradí k obrázkom a lúštenie hlavných príčin ohrozenia ekosystémov a dôsledkov týchto negatívnych javov.
Monitoring obojživelníkov – určenie druhov obojživelníkov podľa obrázka a charakteristika ich prostredia a spôsobu života.

VYHODNOTENIE

1. miesto bbbbbbbbbb Lamačské sovy z Bratislavy-Lamač
2. miesto   Rosničky z Palína
3. miesto   Snežienky z Popradu

Ukážky z riešenia úloh jednotlivých Klubov si pozrite v nasledujúcej fotoprezentácii:

Ukážky niektorých ďalších prác:

Životabáseň Klubu Uhorštianski draci:
Som krásna a voňavá. Každý je očarený mojou krásou. Vyzerám ako pestrofarebný koberec. Tvoria ma hlavne trávy a byliny. Som domovom pre rôzne živočíchy, domovom pre  rastliny. Ľudia na mne radi oddychujú a piknikujú. Ako sa o mňa starajú ? Kosia ma, prihnojujú … Niektorí ma však ničia a miesto, kde som, menia na domy, obchody, betón. Po mne má meno aj obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom.Kto som?

Životabáseň Klubu Rosničky:
Som v každej rastline, v každom strome, vo všetkých ich častiach. Som aj v pôde. Som v každom živočíchovi – v malom, či vo veľkom. Som v každom jednom človeku, som v dave ľudí. Som v riekach, som v horách, som v záhrade, som všade. Šuchorím lístím na strome, dvíham šarkany nad vrcholky stromov, so mnou aj limonáda lepšie chutí. Som príjemný ale som aj krutý. V rýchlosti zničím všetko, čo mi stojí v ceste. No napriek tomu ma potrebuješ, žiadaš si ma. Každý deň, každú hodinu, každú minútu, každú sekundu. Bezo mňa nie si.

Básničky Klubu Borovicový tím:    
Najlepšie sa cítim,
keď je vôkol mňa voda,
keď slniečko na mňa svieti,
vtedy je fakt pohoda.Keď môžem sa prejsť po lúke,
na ktorej množstvo kvetov je.
Tam možností hneď niekoľko je po ruke.
Zahrať sa na schovávačku, kto za ktorým stromom je?
Alebo si s vtákmi spolu zaspievame,
jeden druhému sa neposmievame.
Keď vypnúť chcem, či som v strese,
sadnem na bicykel a som v lese.
Tam je vždy tak tichúčko,
na oddych super miestečko.Prejdem sa najskôr ním,
možno skryté tajomstvá objavím.
V tom začujem divné zvuky,
nie sú to však silné hluky.Nie som bojko, idem ďalej,
veď som v prírode dokonalej.
Keď nájdem vhodný pníček,
načerpám pri ňom energiu, na ďalší dníček.
Som rybár ako hrom,
chytám aj na rieke Hron.
Kapre sa tam plieskajú,
rybári im tlieskajú.
Amurom sa tam tiež darí,
je tam veľa trávy.
Pláva tak aj sumec,
chytiť ho je veľká vec.

Klub Lamačské sovy:

II. úroveň – úloha č.1 II. úroveň – úloha č.3 II. úroveň – úloha č.3
Vyjadrenie vzťahov človeka a zložiek životného prostredia Vývinový cyklus rosničky Vývinový cyklus salamandry

EKO-tipy (II. úroveň – úloha č.1)
– Nechytajme žaby do ruky! Nie sú to naši princovia, ale dôležité lapače múch.
– Neničme hniezda bocianov! Síce nenosia bábätká, ale zabraňujú premnoženiu žiab.
– Nekradnime vajcia sokolov a myšiakov! Na jedenie slúžia slepačie vajcia.
– Tak ako ľudia, aj stromy majú svojho lekára, ktorým je ďateľ. Preto si za svoju pozíciu zaslúši ochranu.
– Chráňme netopiere! Nezmenia sa za súmraku na upírov, ale požierajú otravný lietajúci hmyz.
– Pozor na salamandru! Chráň aj najmenších čierno – žltých obyvateľov našej planéty, ktorí udržiavajú biologickú rovnováhu.
– Tak ako aj ľudia, aj stromy majú svojho lekára – je ním ďateľ. Preto si za svoju užitočnosť zaslúži ochranu.

EKO-tipy Klubu Rosničky:
– Pozorujeme prírodu okom, zbytočne ju neničíme. Nosíme si so sebou ďalekohľad.

– Neponáhľajme sa. Uvidíme toho viac. 
– Nezanechávame za sebou odpadky, ak nejaké vidíme, pozbierame ich. Odpad si nosíme domov. 
– Nepoužívame chemické postreky. Ak sme natretí krémom proti hmyzu, neumývame sa v potokoch.
– Oheň zakladáme len na miestach, na to určených.
– Pohybujeme sa len po vyznačených chodníkoch. Poznáme turistické značenie.
– V prírode sa nesprávame hlučne. Rozprávať sa ale môžeme.
– Nezvyčajné nálezy oznámime odbornej organizácii.
(Klub má na škole vypracovaný aj vlastný “eko-kódex”)

EKO-tipy Klubu Snežienky:
– Chrániť stromy je jeden z našich ekotipov, veď ich ochrana je vecou každého z nás. Pomôžeme tak, že budeme používať recyklovaný papier, vyhýbať by sme sa mali aj používaniu pesticídov.
– Ochrana motýľov, ropúch, červíkov, netopierov, ježkov, lastovičiek a iných vtákov, ako aj včiel a iných živočíchov je dôležitá. Preto ich nenič, radšej sa drž hesla ži a nechaj žiť!
– Každý z nás vie určite ekologickejšie žiť, len si musí pár dôležitých zásad uvedomiť. Čo si do Tatier zabalíš a tam zješ, všetky obaly z jedla so sebou domov, odkiaľ si prišiel, znes.
– Vybral si sa na prechádzku a navštívil chránené územie? Dodržuj pravidlá určite viditeľne zverejnené – nič nezbieraj a nenič, z chodníka nevyboč.
– Zabráňme vytvoreniu skládky, či spaľovaniu odpadu, obmedziť by sme mali aj chemikálií spotrebu. Len tak si ochránime prenádhernú faunu a flóru.
– Našiel si poranené vtáča, či iné zviera? Nahlás to ochranárom a postaraj sa oň.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory