Envitalent – 1.kolo

Máte radi prírodu a chcete si preveriť svoje vedomosti o nej? Skúste to v druhom ročníku súťaže Envitalent a vyhrajte vecné ceny alebo výlet na konci školského roka. Súťažné úlohy budú zverejňované každý mesiac v časopise Strom od septembra do februára, teda celkovo bude mať teoretická časť Envitalentu 6 kôl. V marci súťažné úlohy vystrieda praktická časť, v rámci ktorej budete riešiť svoj bádateľský projekt na ľubovoľnú tému v oblasti prírodovedy alebo životného prostredia.


Poďme sa teraz pozrieť na úlohy prvého súťažného kola. Dajte si pozor, aby ste si vybrali správnu kategóriu náročnosti. Jednotlivé úlohy preveria nielen vaše vedomosti z biológie, ale aj vašu pozornosť. Vždy si pozorne prečítajte zadania a otázky jednotlivých úloh, aby vás prípadná nepozornosť nepripravila o body za nesprávne odpovede. Odpovede zapisujte do formulára a ten nám zašlite mailom (pjechova@stromzivota.sk).

Termín uzávierky prvého kola je 9 . október 2015.

Tešíme sa na vaše odpovede!

Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF.
Odpoveďový formulár kategória C na stiahnutie
Odpoveďový formulár kategória D na stiahnutie
Odpoveďový formulár kategória E na stiahnutie
Odpoveďový formulár kategória F na stiahnutie

Po ukončení každého kola zverejníme správne odpovede a mená súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov v jednotlivých kategóriách. Po troch súťažných kolách budú odmenení súťažiaci, ktorí v danom období (teda september – november a december – február) dosiahli najvyšší počet bodov v jednotlivých kategóriách. Na konci školského roka najúspešnejších z vás – stromáckych Envitalentov – pozveme na výlet, na ktorom svoje projekty budete môcť aj odprezentovať.


Envitalent je pravidelná biologická súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí sú členmi Stromu života. Jej zámerom je formou úloh zvýšiť vedomosti detí v oblasti biológie. Úlohy vytvára Monika Pjechová – pjechova@stromzivota.sk, na ktorú sa môžete obrátiť pri akýchkoľvek otázkach. Pri tvorbe jej pomáha Katarína Juríková – doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorú poznáte aj z našich videí s názvom Vedecké okienko. Súťaž je rozdelená na 4 kategórie náročnosti, od 3. až po 9. ročník základnej školy, resp. 1. – 4. ročník osemročných gymnázií. Súťaž možno považovať za kvalitnú prípravu detí a mládeže na biologickú olympiádu, ktorú organizuje každý rok Iuventa.
Formulár s vypracovanými odpoveďami treba každý mesiac poslať na mailovú adresu pjechova@stromzivota.sk.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory