Envitalent výskumník

V rámci súťaže Envitalent Strom života vyhlasuje projekt Envitalent výskumník. Môžu sa zúčastniť členovia Stromu života v troch kategóriách: Kategória 3. – 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník.


Ako výskumník môžeš ukázať, že tvoje vedomosti o prírode nie sú len teoretické, ale že vieš aj sám skúmať a odhaľovať jej tajomstvá. Zvoľ si vlastnú tému, ktorá sa ti zdá byť vedecky zaujímavá, atraktívna, či prospešná. Môžeš robiť výskum v rámci prírodovedy alebo životného prostredia (teda projekt zameraný na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia a ich problémy – voda, pôda, ovzdušie). Je len na tebe, či sa chceš venovať divokej prírode, alebo robiť výskum vo svojej komunite či svojej izbe.
Zaujímavé témy sa dajú nájsť všade (napr. skúmať stopy zvierat, kvalitu vody v potôčiku, hľadať netopiere, robiť pokusy s rastlinami,…). Inšpirovať sa môžeš aj programami Stromu života na stránke http://sombio.stromzivota.sk/. Ak treba, popros vedúceho Klubu alebo aj niekoho iného (učiteľ, lesník či iný odborník) aby ti pomohol s prípravou a pri riešení tvojho výskumu.
Na projekte môžeš pracovať samostatne, ale môžete vytvoriť aj malú skupinu max. 3 výskumníkov. Pamätaj však, že svojím projektom nesmieš ublížiť zvieratám či poškodiť životné prostredie!

Hodnotenie projektu a jeho výsledkov:
V rámci jednotlivých kategórii sa bude hodnotiť:
1. Samotný nápad (téma projektu).
2. Jeho vecná časť: príprava, postup a spôsob spracovania informácií.
3. Samotné výsledky a výstupy projektu.
4. Celkové spracovanie projektu a prezentácia jeho výstupov.
5. V prípade skupín prínos jednotlivých členov k celkovému výsledku.

Čas na prihlásenie sa od súťaže: do 31.3.2016.
Prihlásiť sa môžeš vyplnením prihlášky na:
https://docs.google.com/forms/d/1k8AdKufk7bK5HeZRWUV9fsxtnn8ge1-adEfyts-U0rY/viewform?c=0&w=1

Čas na skúmanie a zaslanie výsledkov: do 29.4.2016
Kam a čo zaslať: výsledky skúmania zašli na emailovú adresu pjechova@stromzivota.sk.
1. Elektronickú prezentáciu výskumu – bádateľa (bádateľské tímy) odporúčame počas prezentovania nahrať na video a zaslať len dané video (max. 10 min.). Na konci prezentácie uveď dôležité zdroje, z ktorých si čerpali informácie.
2. Slovný opis (max. 1 stranu) kde zhrnieš všetko, čo považuješ za potrebné k projektu povedať, no nie je to uvedené v prezentácii.
Nezabudni uviesť:
– údaje o sebe, teda meno a priezvisko, názov Klubu Stromu života, ktorého si členom, ktorý ročník navštevuješ
– názov projektu
– postup výskumu
– čo si zistil svojím výskumom
Čo bude nasledovať? Zástupcovia Stromu života vyberú najlepších bádateľov (bádateľské tímy) z každej kategórie, ktorí budú prezentovať svoje projekty na stretnutí Envitalentov 11.-12. mája v Trenčianskych Tepliciach.

Ako to vyzeralo v roku 2015:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory