Rada vyhodnotila Dizajny verejného miesta

Rada Stromu života zasadala 18.-19.3. a vyhodnocovala výtvarnú súťaž Tajomstvo stromu, literárnu súťaž Moja voľba a schvaľovala žiadosti v grantovom programe Dizajn verejného miesta. Zároveň prerokovala výročnú správu a účtovnú závierku organizácie za rok 2015.


Do termínu uzávierky bolo Klubmi Stromu života predložených 21 projektov Dizajnu verejného miesta, pričom Rada SŽ schválila v rámci regrantingu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančnú podporu pre 15 z nich. Medzi podporené projekty patria:

Klub Leustach – Stanislava Blahová: Oddychová zóna pod hradom Hrušov, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €.
Cieľom projektu je vytvoriť drevený stojan s kmeňmi rôznych druhov stromov, ktoré rastú v okolí hradu; drevený stojan s informáciou o dobe rozkladu odpadu, ktorý návštevníci zanechávajú na hrade; xylofóny z prírodných materiálov, detské počítadlo z kmeňa stromu a kameňa a panel s tabuľovým náterom, na ktorý môžu deti kresliť kriedou.


Klub Ekoslniečka – Soňa Brndiarová: Envirovstup, celkový rozpočet 970 €, dotácia 500 €.
Projekt bude realizovaný v spolupráci primátorom mesta a mestským úradom Hnúšťa a MAS Malohont. Partneri zabezpečia revitalizáciu priestoru (oprava chodníkov, zábradlia) a Klub Stromu života bude mať na starosti skultúrnenie priestoru – osadenie lavičiek, prístrešku a informačnej tabule a výsadbu okrasných drevín, tují a bylinnej špirály.


Ekoklubáčik – Tatiana Čáková: Herňa v prírode, celkový rozpočet 600 €, dotácia 480 €.
Cieľom projektu je vybudovať outdoorovú herňu, ktorá pozostáva zo štrkového a pocitového chodníka, panelov s tabuľovým náterom, na ktoré môžu deti kresliť kriedou, lavičiek na sedenie, nafarbených múrikov, stanu a hojdačiek na stromoch.


Klub Zelená záhrada – Jana Boháčková: Experimentálne ihrisko, celkový rozpočet 2.000 €, dotácia 500 €.
Nefunkčný bazén sa premení na veľké ihrisko, ktoré bude obsahovať pieskovisko, prekážkovú dráhu, preliezky, hudobnú stenu, plochu pre Land-art, lezeckú pavučinu, búdkodomy a prútené prvky. Jednotlivé herné prvky budú pospájané štrkovo-bylinným biotopom, pripomínajúcim koryto rieky. Celý priestor bude obklopovať živý plot.


Klub Bielické bahná – Miroslava Dobiašová: Vládkyňa Bielických bahien, celkový rozpočet 1.000 €, dotácia 500 €.
Na náučnom chodníku pribudnú nové 3 panely, ktoré budú rozprávať príbeh Vládkyne Bielických bahien – marice pílkatej a jej problémového vzťahu s inváznymi rastlinami, najmä astrou kopijovolistou a pajaseňom žliazkatým. Súčasťou projektu je aj vybrúsenie drevených prvkov náučného chodníka a aplikácia nového ochranného náteru. Projekt je realizovaný v spolupráci s mestom Partizánske a CHKO Ponitrie.


Klub Opál – Michael Fuchs: Komunitná záhrada, celkový rozpočet 460 €, dotácia 365 €.
Viac ako 70% obyvateľov obce Červenica tvoria Rómovia. Cieľom projektu je premeniť doteraz nevyužívaný priestor v areáli školy na komunitnú záhradu, v ktorej si školopovinné deti sami vypestujú bežné poľnohospodárske plodiny a to bez využívania chemických látok. Na okraji záhrady budú vysadené aj ovocné stromčeky.


Klub Radvanček – Viera Fungáčová: Sedmokráska, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €.
V školskej záhrade vznikne outdoorová učebňa s 5 stanoviskami – stanovisko “separáčik” vyrobené z pneumatík, ktoré bude obsahovať nádoby na separovaný zber, stanovisko “na hada” slúžiace na pohybové aktivity, stanovisko “výskumníci” s dreveným okrúhlym stojom slúžiace na tvorivé dielne, stanovisko “kvíz” s drevenými stĺpmi a lanom na zavesenie edukačných prostriedkov a stanovisko “prehadzovačík” s hmatovými vreckami.


Klub Dráčikovia – Veronika Kollárová: V prírode je mi najlepšie, celkový rozpočet 494 €, dotácia 100 €.
Cieľom projektu je využiť malý park na oddych pre deti z materskej školy. Pod stromami by boli osadené lavičky do tvaru vláčika, ktoré sa dajú využiť nielen na oddych, ale aj na hry a neďaleko nich budú umiestnené tabule na kreslenie v tvare kvietka.


Klub Žltohlávky – Helena Kormošová: Vidím, ako rastieš, celkový rozpočet 500 €, dotácia 400 €.
Klub si založí vlastnú záhradku s ovocnými stromami. V záhrade sa budú nachádzať aj stoličky z klátikov dreva a stôl, fóliovník, kompostovisko a nádoba na zachytávanie dažďovej vody. Súčasťou budú sprievodné aktivity ako tvorba herbára, kvízy, súťaž o najchutnejší zeleninový šalát.


Klub Šikovníčkovia – Gabriela Kosová: Učebňa v prírode, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €.
Výroba učebne bude v réžii žiakov. Z europaliet vytvoria pohodlné sedenie, ktoré bude v prípade nepriaznivého počasia prekryté geotextíliou. Ďalej osadia zvonkohru a vtáčie búdky, prístupovú cestu spevnia obrubníkmi a vysypú štrkom a do okolia vysadia kríky.


Klub Pokesonko – Eva Májeková: Skleníková záhrada s vysokými záhonmi, celkový rozpočet 500 €, dotácia 400 €.
V areáli školy sa nachádza starý skleník, z ktorého zostala len hrdzavá konštrukcia bez skiel. Členovia Klubu chcú tento priestor zrevitalizovať, hrdzavú konštrukciu ošmirgľovať a natrieť novým náterom. Vnútro skleníka sa odburiní a umiestni sa do neho 5 vyvýšených záhonov z paliet. Chodníčky pomedzi záhonmi sa vystelú mulčom (slamou, korou, drevostiepkou, senom…). Pri skleníku sa zriadi aj kompostovisko a osadí sa informačná tabuľa o pestovaných rastlinkách.


Klub Snežienky – Eva Neupaverová: Arborétum pôvodných drevín, celkový rozpočet 700 €, dotácia 300 €.
Priestor v okolí školy, ktorý je takmer bez zelene, sa zmení na arborétum pôvodných drevín. Členovia najprv priestor pokosia, vykopú staré kry, a potom s pracovníkmi TANAPu vyberú vhodné dreviny, ktoré vysadia. K jednotlivým drevinám budú spracované aj popisné tabuľky.


Kluby Vreteň a Slnečnice – Iveta Palúchová: Schránky pre text k zastávkam NCH v Radoli, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €.
V súčasnosti sú všetky tabule náučného chodníka v Radoli zničené vandalmi. Členovia Klubu sa preto rozhodli, že osadia len drevené stĺpiky, na ktoré sa upevnia kovové schránky. V schránke sa bude nachádzať zalaminovaná verzia tabule. Členovia sa zároveň postarajú o to, aby bol chodník pred letnou turistickou sezónou vyčistený od odpadkov.


Klub Stromáci – Petronela Šemeláková: Jazierko ako učebnica biológie, celkový rozpočet 625 €, dotácia 500 €.
Environmentálna výchova má v Semerove zelenú. V areáli školy sa už nachádza bylinková záhrada, školský náučný chodník a altánok zdravia. Čo momentálne chýba je vodný ekosystém – jazierko. V rámci projektu chcú stromáci takúto vodnú plochu vytvoriť a následne ju využívať na pozorovanie biodiverzity a na zisťovanie kvality vody. V okolí jazierka budú osadené aj lavičky.


Klub Veselé polienka – Mária Onuščáková: Dotyk s prírodou, celkový rozpočet 600 €, dotácia 300 €.
Malý lesík “musel” ustúpiť multifunkčnému ihrisku. Vedľa ihriska vznikla mesačná krajina z navrstvenej hliny, ktorú chcú členovia zmeniť na slnečnú zónu oddychu s lavičkami, trávnatým porastom a bludiskom, vytvoreným zo vždy zeleného buksusu.


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory