Stromáčik – november

Sova nevie gúlať očami vľavo-vpravo, ak sa chce pozrieť doboku alebo hore-dole, musí otočiť celú hlavu. Vyskúšajte si, aké to je a zhotovte si sovie oči. Návod nájdete v novembrovom vydaní časopisu Stromáčik.


Časopis Stromáčik – november 2016 na stiahnutie vo formáte PDF:
zalomenie po samostatných stranách / zalomenie po dvoj-strannách


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory