Envitalent výskumník

Predstav si, že budeš čítať populárny vedecký časopis Quark a zrazu sa medzi množstvom skvelých článkov objaví ten, v ktorom bude spomenuté tvoje meno a opísaný tvoj objav. Myslíš si, že je to nereálne? My ti takúto možnosť ponúkame. Stačí, ak sa zapojíš do projektovej časti v rámci súťaže Envitalent s názvom Envitalent – výskumník.


Ako výskumník môžeš ukázať, že tvoje vedomosti o prírode nie sú len teoretické, ale že vieš aj sám skúmať a odhaľovať jej tajomstvá. Zvoľ si vlastnú tému, ktorá sa ti zdá byť vedecky zaujímavá či prospešná. Môžeš robiť výskum v rámci prírodovedy alebo životného prostredia (teda projekt zameraný na živočíchy, rastliny, horniny, zložky životného prostredia a ich problémy – voda, pôda, ovzdušie). Je len na tebe, či sa chceš venovať divokej prírode, alebo robiť výskum vo svojej komunite či svojej izbe. Zaujímavé témy sa dajú nájsť všade (napr. skúmať stopy zvierat, kvalitu vody v potôčiku, hľadať netopiere, robiť pokusy s rastlinami,…). Inšpirovať sa môžeš aj programami Stromu života na stránke http://sombio.stromzivota.sk/. Ak treba, popros vedúceho Klubu alebo aj niekoho iného (lesník, včelár či iný odborník) aby ti pomohol s prípravou a pri riešení tvojho výskumu. Na projekte môžeš pracovať samostatne, ale môžete vytvoriť aj malú skupinu max. 2 výskumníkov. Pamätaj však, že svojím projektom nesmieš ublížiť zvieratám či poškodiť životné prostredie!

Súťaže Envitalent-výskumník sa môžu zúčastniť len členovia Stromu života. Súťaží sa v troch kategóriách: Kategória 3. – 5. ročník, 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník.

Hodnotenie projektu a jeho výsledkov:

V rámci jednotlivých kategórii sa bude hodnotiť:
1. Samotný nápad (téma projektu).

2. Jeho vecná časť: príprava, postup a spôsob spracovania informácií.
3. Samotné výsledky a výstupy projektu.
4. Celkové spracovanie projektu a prezentácia jeho výstupov.
5. V prípade skupín prínos jednotlivých členov k celkovému výsledku.

Čas na prihlásenie sa do súťaže: do 15.3.2017

Prihlásiť sa môžeš vyplnením prihlášky na stránke: https://goo.gl/forms/vz5N41vAcQMqp3D02

Čas na skúmanie a zaslanie výsledkov: do 20.4.2017

Kam a čo zaslať: na emailovú adresu pjechova@stromzivota.sk zašli:
1. Videoprezentáciu výskumu – bádateľa (bádateľské tímy) počas prezentovania nahrajte na video a zašlite len dané video (max. 10 min.). Prezentácia môže prebiehať v triede ale aj v teréne, závisí od výskumníka či zvolenej témy. (Video, prosím, zaslať cez externé úložisko.)

2. Slovný opis (max. 1 stranu) kde zhrnieš všetko, čo považuješ za potrebné k projektu povedať. Z tohto slovného opisu vytvoríme článok a pošleme ho redakcii Quarku. Pokiaľ sa ho rozhodnú zverejniť, príde ti poštou aj dané číslo časopisu, v ktorom sa bude o tebe a tvojom výskume písať. Ocitneš sa tak v spoločnosti vysokoškolských pedagógov, výskumníkov a odborníkov z mnohých oblastí vedy z celého sveta, ktorých objavy a články sú tu publikované. A to je pre začínajúceho vedca predsa skvelé, nie?

Pri zasielaní výstupov nezabudni uviesť:
– údaje o sebe, teda meno a priezvisko, názov Klubu Stromu života, ktorého si členom, ktorý ročník navštevuješ
– názov projektu
– dôležité informácie, zdroje či odborná pomoc použité pri výskume

Čo bude nasledovať? Zástupcovia Stromu života vyberú najlepších bádateľov (bádateľské tímy) z každej kategórie, ktorí budú prezentovať svoje projekty na stretnutí Envitalentov 19.-20. mája 2017 v Demänovskej Doline.

Máš akékoľvek otázky k Výskumníkovi? Napíš Monike Pjechovej na pjechova@stromzivota.sk.

Takto vyzeralo stretnutie v roku 2016 v Trenčianskych Tepliciach:

A takto v roku 2015 v Španej Doline:


Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory