Stromáčik – september 2017

Pre najmenších členov pripravujeme každý mesiac environmentálny časopis Stromáčik, ktorý okrem príbehu z lesa-nelesa obsahuje aj vyfarbovačku a sériu úloh či kvízov. V časopise vyhlasujeme aj súťaž mesiaca, pričom v školskom roku 2017/2018 ich bude celkovo 8 (okrem decembrového a júnového čísla). Budeme radi, ak sa zapojíte.


Kamenní strážcovia – súťaž mesiaca
Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života pôsobiace pri materských školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov detí do 8 rokov súťaž Kamenní strážcovia.

Zadanie súťaže
Na vychádzkach nazbierajte ploché kamene rôznych veľkostí a iné prírodné materiály (listy, šišky, konáriky a pod.). Nájdite
na školskom dvore miesto, kde z nazbieraných materiálov vytvoríte vlastný obrázok, mozaiku alebo mandalu (landart). Využite kontrasty farieb a rôzne tvary. Nakoniec „pozvite“ na dvor kamenných kamarátov, ktorí budú vaše dielo strážiť. Ako vytvoríte kamenných kamarátov? Umyte prinesené kamene a natrite ich rôznymi farbami. Po zaschnutí ich poukladajte v okolí vášho landartu na seba (do veží).
Na hodnotenie nám zašlite fotografie výsledného diela (valachovicova@stromzivota.sk). Potešia nás aj fotky z realizácie súťažnej aktivity. Pre tri kreatívne Kluby máme pripravené pekné vecné ceny a diplom.

Uzávierka súťaže: 18.10.2017


Časopis Stromáčik – september 2017 na stiahnutie vo formáte PDF:
zalomenie po jednej strane / zalomenie po dvojstranách

Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory