Archív - apríl, 2018

Stromáčik – apríl 2018

Kto naozaj zhodil hniezdo sýkorke Dorke a aké dôvody ho k tomu viedli? Prečítajte si aprílové číslo časopisu Stromáčik a dozviete sa viac. Okrem príbehu z lesa-nelesa sa môžete tešiť aj na nový týp úlohy – hľadačku, pozorovanie počasia, dokresľovačku a vyfarbovačku, ako aj na tradičný kvíz a hľadaj 10 rozdielov. Súťaž mesiaca Strom života […]

ENVI-Talent – vyhodnotenie 7.kola

Predposledné kolo biologickej súťaže ENVI-Talent je uzavreté. Niektorí súťažiaci už boj vzdali, ale tí čo sa snažili ďalej, dosiahli v tomto 7.kole krásny výsledok – až 94% zaslaných odpoveďových hárkov bolo úspešne vyriešených. Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešným riešiteľom kola. Ak je to vaše prvé úspešné kolo, […]

Výsledky: Objavstrom challenge #7

Strom života v časopise Strom zverejňuje každý mesiac challenge mesiaca. Úlohou marcovej výzvy bolo spoznať svoj biorytmus a využiť to vo svoj prospech. Výsledkom boli zaujímavé projekty  v ktorých deti rôznym spôsobom popísali a následne vyhodnotili svoj denný režim. Väčšina detí svoj biorytmus hodnotila kladne.  Siedma challenge: Spôsob splnenia výzvy: Opíšte svoj denný biorytmus a […]

Vyhodnotenie súťaže Tajomstvo stromu 2018

Desiaty ročník súťaže Tajomstvo stromu nás opäť potešil množstvom krásnych výtvarných diel zobrazujúcich strom, jeho symboliku, nádheru a význam. Tento rok sme dostali výtvarné práce od viac ako 470 stromákov zo 66 Klubov Stromu života. Rada Stromu života mala pri hodnotení opäť raz neľahkú úlohu. Nakoniec vybrala sedem víťazov a udelila až 38 diplomov uznania […]

Vyhodnotenie súťaže Moja voľba 2018

Literárna súťaž Moja voľba oslávila tento rok svoje desiate výročie. Jej hlavným posolstvom je rozvoj kritického myslenia, environmentálneho uvedomenia, pozitívneho vzťahu k prírode a v neposlednom rade aj podpora literárnej tvorivosti. Tento rok sa do súťaže zapojilo 42 detí, ktoré sa z rôznych uhlov zamýšľali nad dôsledkami ľudskej činnosti na našu planétu. Prvá veková kategória: […]

Aprílový Strom – Plasty

Ročná produkcia plastov sa odhaduje na 8,3 miliardy ton, z čoho až 6,3 miliardy ton sa stane za krátku dobu plastovým odpadom – z neho sa recykluje len 9 %. Začítajte sa do aprílového vydania časopisu Strom a spoznajte tento novodobý mor spolu s nami. Okrem pravidelných rubrík evolučného triumfátora z rastlinnej a živočíšnej ríše, […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory