Archív pre Kategóriu ‘Novinky’

Deň vyučovania v prírode 2018

Pripojte sa ku kampani, ktorej cieľom je zobrať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať. Deň vyučovania v prírode sa koná po celom svete vo štvrtok, 17. mája 2018. Pre učiteľov, ktorí realizujú outdoorovú edukáciu pravidelne, môže byť tento deň oslavou ich doterajších úspechov. A pre ostatných môže slúžiť ako impulz, aby […]

Stromáčik – február 2018

Mačka Ofélia sa rozhodla, že sa stane úžasnou tanečníčkou na ľade, no nakoniec sa z toho stala veľká záchranná akcia. Chcete vedieť, čo sa presne stalo? Prečítajte si februárové číslo časopisu Stromáčik. Okrem príbehu z lesa-nelesa sa môžete tešiť aj na nový týp úlohy – hľadačku, pokusy s ľadom, dokresľovačku a vyfarbovačku, ako aj na tradičný kvíz a 10 rozdielov. […]

Výsledky: Objavstrom challenge #5

Strom života v časopise Strom zverejňuje challenge mesiaca. Úlohou januárovej výzvy bolo vcítiť sa do kože niekoho iného. Výsledkom boli zaujímavé aktivity, ktoré deťom aspoň trošku priblížili svet nevidiacich, či inak hendikepovaných ľudí. Pozrite sa aj Vy ako sa tejto výzvy chopil výherný klub. Piata challenge: Spôsob splnenia výzvy: Dajte blízkej osobe úprimný kompliment a následne […]

Tomášovský strom prezentoval stromácke aktivity na konferencii

Základným cieľom environmentálnej výchovy je poskytovať každému záujemcovi možnosť osvojiť si  okrem vedomostí aj hodnotové postoje, zručnosti a návyky potrebné pre ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia. Stav nášho prostredia naznačuje, že aj keď sa obsah environmentálnej výchovy začlenil do výchovno-vzdelávacieho procesu už pomerne dávno, v praxi stále nie je poznať jeho uplatňovanie tak, ako by si […]

TRIZ-Talent výsledky 5.kola

V 5.kole technickej súťaže TRIZ-Talent na stromákov čakal princíp Spájania. Niekedy je oveľa praktickejšie, ak niektoré súvisiace činnosti prebiehajú súčasne, v rovnakom čase (ako pri kosačke so zberným košom). Inokedy zas pomôže spojiť rovnaké či podobné predmety, aby sme dosiahli výsledok, ktorý je pre nás potrebný (plot z latiek). Do 5. kola sa zapojilo 25 detí a […]

Výskumníci Stromu života

Štvrtý ročník biologickej súťaže Stromu života Výskumník je v plnom prúde. Mladí stromáci, ktorí sa rozhodli odhaľovať tajomstvá prírody a spoznávať svoje okolie, majú navyše opäť možnosť prezentovať svoje práce vo vedeckom časopise Quark. Tento rok sme do súťaže dostali 32 prihlášok. Celkovo sa zapojilo 42 detí, pričom 22 rieši svoj projekt samostatne, a zvyšných 20 vytvorili 10 […]

ENVI-Talent – vyhodnotenie 5.kola

Ďalšie kolo biologickej súťaže ENVI-Talent je uzavreté. Mnohých súťažiacich viac ako vedomosti v tomto kole potrápila pozornosť pri čítaní jednotlivých úloh. No aj napriek tomu až 86% zaslaných hárkov bolo úspešne vyriešených. Pokiaľ ste za svoje odpovede získali viac ako 3/4 bodov, stávate sa úspešným riešiteľom kola. Ak je to vaše prvé úspešné kolo, získavate titul Novice […]

Februárový Strom – Internet

Čo pre vás znamená internet? Viete si vôbec predstaviť svoj život bez Youtubu, Facebooku, Instagramu či Snapchatu? Platí podľa vás tvrdenie, že v súčasnosti je takmer celá svetová populácia mládeže užívateľom drogy s názvom internet? Začítajte sa do februárového vydania časopisu Strom a hľadajte odpovede spolu s nami. Okrem pravidelných rubrík evolučného triumfátora z rastlinnej a živočíšnej ríše, módy […]

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu

Strom života vyhlasuje pre Kluby Stromu života výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu. Dátum uzávierky prijímania žiadostí: 16.03.2018 Konzultácie: do 14.03.2018 Projekty vyhodnotí na svojom zasadnutí Rada Stromu života dňa 24.3.2018. Maximálna výška dotácie: 500 € „Omnoho dôležitejšie ako budovy v mestách, sú verejné miesta okolo nich. Živé a príjemné verejné miesta dodávajú mestu život.“ […]

Strom života sa transformuje

Program Podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2020 skončí a my máme 3 roky na to, aby sme sa prispôsobili meniacim sa podmienkam. Väčšinu našich aktivít sme financovali z ministerskej dotácie, preto výpadok tohto zdroja financií je vážnym zásahom do činnosti organizácie. Na jar tohto roku bude pri ministerstve zriadená riadiaca komisia, ktorá bude […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory