Tagged príspevky ‘Klub SŽ Lipka Lučenec’

„Ententiky tralala,voda zažblnkotala“

Žblnká, žblnká, žblnká, Honí vlnku vlnka, Skočte deti do potoka, Chyťte ju do hrnka. Takéto ale aj iné piesne, hry a aktivity sa niesli týždňom VODY v Materskej škole Rúbanisko I 2870/16, Lučenec, kde pôsobí Klub Stromu života Lipka. Deti vytvárali s učiteľkami pojmové mapy kolobehu vody v prírode, poukázali na potrebu ochrany jej čistoty […]

Škôlkári z Klubu Stromu života Lipka v Lučenci

Skoro 50 detí z materskej škôlky Rúbanisko I v Lučenci je už od útleho veku, vďaka svojim učiteľkám, vedených k láske a úcte k prírode. Počas tejto na sneh naozaj bohatej zimy sa príkladne starajú o vtáčiky, ktoré si v kŕmidlách v areáli škôlky vždy nájdu rôzne maškrty. A pretože k nim prilietajú rôzne druhy, […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory