Tagged príspevky ‘Klub SŽ Plánka’

Oči prírody

Slovensko pod zemou ukrýva zabudnuté bohatstvo, ukrýva studničky. Skôr, než sa objavil človek, boli pramienky miestom, kde prichádzala lesná zver. Slúžili ako napájadlá. V časoch, keď sa robili poľné a lesné práce, bez studničiek by bol život v letnom sparne takmer nemožný. Sú ľudia, ktorým je osud studničiek ľahostajný. Niektorí naozaj nedokážeme prejsť okolo bez toho, […]

„Poznám jednu starú záhradu, kde hodvábna je tráva…“

…povedali si členovia Klubu SŽ Plánka zo ZŠ s MŠ v Novosade (inšpirovali sa piesňou P. Muka) a spolu so svojou učiteľkou podnikli prieskumnú výpravu po stopách maďarského grófa Almásiho do Hrane. Stará opustená záhrada zo začiatku 20. storočia leží na západnom úbočí hory Stuchla. „Prechádzali sme po lesnej ceste“  – hovorí Jakub, člen výpravy, a pokračuje: „Sprevádzal nás […]

Sme natoľko živí, nakoľko nechávame žiť Zem

Členovia Klubu SŽ Plánka, pedagógovia a ďalší žiaci ZŠ s MŠ v Novosade si Deň Zeme pripomenuli reláciou v školskom rozhlase. Nechýbali ani pracovné aktivity, ktoré sa realizovali v májovom termíne. Plankáči zbierali odpadky, čistili verejné priestranstvá v mieste svojho bydliska. A naozaj bolo čo čistiť. Boli prekvapení, čo všetko sme my, ľudia schopní vyhodiť do prírody. Našli sme starý nábytok, ojazdené […]

Pýcha nášho regiónu

Príroda v CHKO Latorica patrí medzi klenoty Slovenska. Územie sa nachádza v oblasti tokov Ondava, Laborec, Latorica a Bodrog. Je jedinečné zastúpením rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa nikde inde na našom území nevyskytujú. Členovia Klubu Plánka v Novosade mali možnosť spoznať rastliny, živočíchy a územia európského významu na prednáške, ktorú pre nich pripravili pracovníci ŠOP v Trebišove – Mgr. Andrea Šimková […]

Studnička – oblok do zeme

Studničky sa v našich regiónoch vyskytovali odjakživa. Najviac pozornosti si zaslúžili v dobe, keď ľudia pracovali celé dni vonku – na poliach, v lese a iné možnosti občerstvenia neboli. V súčasnosti je väčšina studničiek zanedbaných, pomaly zarastajú, sú zanesené odpadom. A voda v studničke stratila na kvalite. Aj keď  ľudia už z väčšiny studničiek nepijú, predsa si zaslúžia pozornosť. Obyvatelia Hrane majú […]

Nechajme rieku žiť

Jarné mesiace marec a apríl prinášajú so sebou dva významné medzinárodné dni: deň vody a deň Zeme. Pri tejto príležitosti sa na mnohých miestach konajú podujatia zamerané na zveľaďovanie prostredia a čistenie vodných tokov, najmä ich okolia. Stalo sa už tradíciou, že členovia Klubu SŽ Plánka sa každoročne zapájajú do pracovných aktivít pri čistení brehov potoka Trnávka v […]

V mokradiach Východoslovenskej nížiny

Východoslovenská nížina predstavuje jedno z najrozsiahlejších mokraďných území na Slovensku. Zahŕňa početné korytá riek, kanály, mŕtve ramená, močiare, mokré lúky aj lužné lesy. Odľahlosť tohto regiónu, riedke osídlenie, na niektorých miestach neobrábaná poľnohospodárska pôda, tradičné spôsoby hospodárenia či prírode blízky vodný režim, to všetko poskytuje podmienky pre jedinečné spoločenstvá rastlín a živočíchov, ktoré dnes nájdeme […]

Kto býva v húštinách

V polovici októbra sa členovia Klubu SŽ PLÁNKA z Novosadu zúčastnili zaujímavého podujatia – navštívili CHVÚ (chránené vtáčie územie) Východoslovenská rovina. Ich úlohou bolo monitorovanie rastlín a živočíchov pri sútoku Ondavy a Trnávky. Malí prieskumníci blúdili lužným lesom pozdĺž najdlhšej východoslovenskej rieky. Objavovali zaujímavé zákutia v regióne svojho domova. V dutinách starých vŕb videli opustené hniezda, v korune duba hľadali žalude. […]

Ako sme pomohli lesu

Deň Zeme nám pripomína, že našu planétu treba chrániť. Členovia Klubu Stromu Života PLÁNKA pri ZŠ s MŠ v Novosade svojimi aktivitami prispeli k dôstojnému priebehu sviatku modrej planéty. Pracovali pri skrášľovaní miest svojho bydliska. V blízkej obci Hraň, spoločne so svojimi učiteľmi likvidovali skládku odpadu na kraji lesa pod kopcom Stuchla. Vyzbierali 25 vriec odpadu – boli to […]

Putovanie do piesočného mesta

Členovia Klubu Plánka z Novosadu sa v roku 2012 na podnet SOS/ BirdLife Slovensko zapojili do monitorovania hniezdísk včelárika zlatého (Merops apiaster) – včelárik bol totiž vyhlásený vtákom roka 2012. Malí cestovatelia: Veronika Baranová, Erika Semanová, Dominika Jakabová, Terézia Čokotová, Peter Iľašík, Jakub Kovaľ, Štefánia Dučayová, Laura Vašková, spolu s učiteľkou a vedúcou Klubu Mgr.Kvetoslavou Rojtášovou […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory