Envitalent – 6. kolo

Dátum
Od - do: 01/02/2017 - 03/03/2017


Máte radi prírodu a chcete si preveriť svoje vedomosti o nej? Chcete sa zúčastniť biologickej olympiády a potrebujete pomôcť s prípravou? Skúste to v treťom ročníku súťaže Envitalent a vyhrajte vecné ceny alebo výlet na konci školského roka.


Od septembra 2016 do februára 2017 sme v časopise Strom uverejňovali súťažné úlohy Envitalentu. V marci sa teoretická časť Envitalentu skončí a nastane čas na odmenenie najlepších riešiteľov za posledné tri kolá.

Poďme sa teda pozrieť na úlohy posledného, šiesteho kola. Zvoľte si kategóriu náročnosti podľa ročníka, ktorý navštevujete. Vždy si pozorne prečítajte zadania a otázky jednotlivých úloh, aby vás prípadná nepozornosť nepripravila o body za nesprávne odpovede. Mnohé odpovede nájdete v učebniciach, pri niektorých bude potrebné použiť encyklopédie či internet. Vždy však odpovedajte vlastnými slovami. Odpovede zapisujte do formulára a ten nám zašlite emailom na pjechova@stromzivota.sk.

Termín uzávierky šiesteho kola je 3. marec 2017.

Tešíme sa na vaše odpovede!


Zadanie súťaže Envitalent na stiahnutie vo formáte PDF.
Odpoveďový formulár kategória C na stiahnutie.
Odpoveďový formulár kategória D na stiahnutie.
Odpoveďový formulár kategória E na stiahnutie.
Odpoveďový formulár kategória F na stiahnutie.

Envitalent je pravidelná biologická súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, ktorí sú členmi Stromu života. Jej zámerom je formou úloh zvýšiť vedomosti detí v oblasti biológie. Úlohy vytvára Monika Pjechová (pjechova@stromzivota.sk), na ktorú sa môžete obrátiť s vašími otázkami. Pri tvorbe jej pomáha Katarína Juríková, doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorú poznáte aj z našich videí pod názvom Vedecké okienko. Súťaž je rozdelená na 4 kategórie náročnosti, od 3. až po 9. ročník základnej školy, resp. 1. – 4. ročník osemročných gymnázií. Súťaž možno považovať za kvalitnú prípravu detí a mládeže na biologickú olympiádu, ktorú organizuje každý rok Iuventa.
Formulár s vypracovanými odpoveďami treba každý mesiac poslať na emailovú adresu pjechova@stromzivota.sk.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory