Stromáčikovská súťaž Kde bolo, tam bolo 2017

Dátum
Od - do: 16/01/2017 - 06/03/2017


Stromáčik vyhlasuje tretí ročník rozprávkovej súťaže pre všetky deti do 8 rokov, ktoré majú radi príbehy s názvom Kde bolo, tam bolo.

Zadanie súťaže:
Prečítajte deťom rozprávku. Po prečítaní sa o rozprávke s deťmi porozprávajte a následne dajte deťom úlohu nakresliť to, čo sa im na rozprávke najviac páčilo, alebo čo ich zaujalo.
Do súťaže sa môžu zapojiť len platné Kluby Stromu života pôsobiace pri materských školách, rodinných či materských centrách alebo pri neformálnych zoskupeniach rodičov detí do 8 rokov.
Najzaujímavejšie diela budú odmenené vecnými cenami.

Fotografie z priebehu tvorby a samotné diela nám pošlite do 6. marca 2017 na adresu:
Strom života
Trnavská cesta 7,
83104 Bratislava
alebo emailom na kancelaria@stromzivota.sk
Obálku alebo email označte heslom: “Kde bolo, tam bolo”

Pravidlá:
Zaslané kresby, maľby, grafiky a kombinované techniky nesmú byť poskladané (kvôli následnému scanovaniu), ani zarámované.
Na zadnej strane súťažného diela alebo v sprievodnom texte je potrebné uviesť:
1) meno a priezvisko autora, vek autora
2) názov diela,
3) názov Klubu Stromu života, ktorého je členom.

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí s použitím súťažného diela podľa potrieb organizácie Strom života. Zaslané diela sa neposielajú po skončení súťaže späť súťažiacim. Pokiaľ požadujete spätné zaslanie súťažných diel, uveďte to v sprievodnom liste spolu s adresou, kam majú byť súťažné diela spätne zaslané.

Tešíme sa na vaše kresby 🙂

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory