#objavstrom challenge č.3

Dátum
Od - do: 01/11/2017 - 08/12/2017


Objav strom challenge je súťaž pre všetkých environmentálne zmýšľajúcich ľudí bez rozdielu veku. Pozostáva z 9 výziev, ktoré uverejňujeme každý mesiac v časopise Strom a na instagrame.

Tretia challenge: Buď príkladom múdreho, kreatívneho a environmentálne zodpovedného človeka.
Spôsob splnenia výzvy: Počas jedného dňa, týždňa alebo dlhšieho obdobia prispej k redukcii odpadu.

Termín: do 08.12.2017

Na Slovensku vyprodukujeme ročne viac ako 9 miliónov ton odpadu. Z tohto množstva tvorí komunálny odpad (odpad z domácností a malých firiem) približne 1,8 miliónov ton, pričom iba malú časť z neho dôsledne vyseparujeme. Zvyšný komunálny odpad tak končí väčšinou na skládkach alebo sa spáli. Najlepšie ako prispieť k redukcii množstva odpadu je odpad vôbec nevytvárať. Ak odpad nevznikne, netreba ho recyklovať, spaľovať alebo skládkovať.

Odporúčaný postup:
Stanov si, počas akého obdobia budeš výzvu plniť. Následne dôsledne uvažuj, ako znížiť množstvo odpadu, ktorý vyprodukuješ ty sám. Riaď sa nasledovnými pravidlami:

  1. Odmietni čo nepotrebuješ (ak je dôsledkom aj malé množstvo odpadu).
  2. Zredukuj množstvo odpadu pri veciach, ktoré naozaj potrebuješ (ide najmä o odpad z obalov, využi napríklad vlastné nákupné tašky, vlastné krabičky, preferuj veci s minimálnym množstvom obalov).
  3. Oprav poškodené veci alebo im nájdi nové využitie.
  4. Dôsledne zrecykluj tebou vyprodukovaný odpad.
  5. Skompostuj odpad, ktorý je možné kompostovať.

Redukovať množstvo zmesového komunálneho odpadu nie je vôbec ťažké. Stačí len trochu porozmýšľať, byť kreatívny pri znovuvyužití starých vecí a hlavne byť environmentálne zodpovedný.

Nezabudni sa pri svojej aktivite odfotiť a verejne zdieľať danú fotku na instagrame s hashtagom #objavstrom. Pokiaľ nemáš instagram, môžeš nám fotku zaslať aj emailom na objavstrom@stromzivota.sk.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory