Súťaž: Dni biodiverzity / Nevzdávaj to

Dni-biodiverzity-2017

Dátum
Od - do: 02/05/2017 - 05/06/2017


Strom života vyhlasuje pravidelnú súťaž Dni biodiverzity / Nevzdávaj to. Súťaž je určená len pre členov Klubov Stromu života. Uzávierka súťaže je 5.6.2017.


Biodiverzitou alebo aj biologickou rozmanitosťu nazývame rozmanitosť vštkých ekosystémov a živých organizmov (suchozemských aj vodných). Pod ekosystémom si predstavte ucelenú časť prírody, s určitými typickými vlastnosťami, v ktorej fungujú procesy a vzťahy medzi živými organizmami a neživými zložkami prostredia (voda, vzduch, pôda…). Tento rok sme svoju pozornosť upriamili na dravé vtáky a sovy.

Podrobné podmienky súťaže Dni biodiverzity / Nevzdávaj to 2017:
I. úroveň je určená pre 1. stupeň a II. úroveň pre 2. stupeň! Výnimku tvoria špeciálne školy, ktoré si môžu úroveň náročnosti vybrať.
Najlepšie Kluby získajú od Stromu života atraktívne ceny a diplom. Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života.
Súťažné aktivity odporúčame realizovať medzi 22. a 31. májom 2017

Zadanie súťaže

Špeciálnou súťažnou aktivitou je natočenie vlastného videa s podtitulom Nevzdávaj to (trvanie max. 2 minúty). Témou videa má byť spájanie ľudí s prírodou.
Pokiaľ požadujete zaslanie vývržkov pre riešenie súťažnej úlohy č. 3 (II. úroveň), napíšte nám, prosím, e-mail na valachovicova@stromzivota.sk.

Prílohy:

    Dravec 1 Dravec 2 Dravec 3 Dravec 4 Dravec 5 Dravec 6 Dravec 7 Dravec 8
    Origami Sovia hra Karta: Dravé vtáky v našom okolí Karta: Príbeh kosti

Uzávierka súťaží je 5.6.2017 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania e-mailu).

Súťažné práce zasielajte na adresu:
Strom života, Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava
Obálku označte heslom: „Dni biodiverzity” / „Nevzdávaj to“ alebo e-mailom na valachovicova@stromzivota.sk (v prípade e-mailového zaslania Vás prosíme o použitie dátového úložiska, napr. WeTransfer).Aktivita je realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory