TRIZ-Talent 3.kolo

Dátum
Od - do: 01/11/2017 - 08/12/2017


Máš nápad na vlastný vynález alebo vieš vylepšiť už existujúcu vec? Zapoj sa do TRIZ-Talentu a staň sa veľmajstrom!

Zadania úloh TRIZ-Talentu sú zverejňované každý mesiac v časopise Strom od septembra 2017 do apríla 2018, teda celkovo má TRIZ-Talent 8 kôl. Po ukončení každého kola zverejníme správne odpovede a mená súťažiacich s najvyšším počtom získaných bodov a zároveň aj Cool vynálezy, ktoré postupujú do koncoročného finále.

V rámci TRIZ-Talentu môžeš súťažiť ako jednotlivec alebo ako člen maximálne dvojčlenného tímu. Rozhodnúť sa musíš na začiatku, inak sa pripravíš o body, ktoré sú potrebné na postup po rebríčku odbornosti.

Ako sa zapojiť?
1. krok: Pochopenie princípu mesiaca.

Prečítaj si články týkajúce sa TRIZ-Talentu. Svoju pozornosť zameraj najmä na pochopenie princípu č.3 – Bonus navyše. Diskutuj o princípe so svojimi kamarátmi, učiteľmi alebo rodičmi. Následne si môžeš vyskúšať TRIZ princíp Bonus navyše pri výrobe vlastného reflexného trička.

2. krok: Zrealizovanie súťažných aktivít – teória i prax.

Každé súťažné kolo sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V rámci teoretickej časti si pozorne prečítaj jednotlivé otázky, aby ťa prípadná nepozornosť nepripravila o body. Odpovede na otázky nájdeš v článkoch časopisu Stromu. Na otázky odpovedaj vlastnými slovami, nie kopírovaním textov z článku. Odpovede zapisuj do formulára a ten nám zašli mailom do termínu uzávierky tretieho kola. Ak súťažíš ako člen dvojčlenného tímu, stačí zaslať jeden odpoveďový formulár za tím ako celok.

V rámci praktickej časti je tvojou úlohou vytvoriť vlastný vynález alebo vylepšiť existujúcu vec, pričom musíš využiť princíp Bonusu navyše. Mysli prosím na to, že vynález má byť užitočný nielen pre teba, ale aj pre iných, funkčný, environmentálne priateľský a esteticky zrealizovaný. Nezabudni tiež na svoju bezpečnosť a každý svoj vynález vyrábaj pod dohľadom dospelej osoby.

Výsledný vynález nafoť, vypíš technický list (elektronicky) a všetky súbory zašli mailom. Ak sa ti podarí zaslať dokumentáciu z praktickej časti do termínu uzávierky tretieho kola, tvoj vynález môže byť vybraný medzi Cool vynálezy, ktoré postupujú do koncoročného finále.

Dokumentáciu z praktickej časti môžeš zaslať aj dodatočne (a postupovať tak na rebríčku odbornosti), tvoj vynález však už nebude zaradený do výberu Cool vynálezov.

Kam zaslať výstupy?
Dokumentáciu k tvojim vynálezom, aj odpovede na vedomostné otázky posielaj Monike (pjechova@stromzivota.sk). Pri zasielaní fotiek Ťa prosíme o použitie dátového úložiska, napr. WeTransfer.

Termín uzávierky 3. kola je 08.12.2017.

Dokumenty na stiahnutie:
Odpoveďový formulár
Technický list


TRIZ-Talent je pravidelná súťaž pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov, ktorí sú členmi Stromu života (individuálni členovia SŽ alebo združení v Kluboch SŽ). Jej zámerom je formou úloh a praktických cvičení zvýšiť technické zručnosti detí a podporiť ich záujem o inovácie v oblasti techniky, fyziky a chémie. Úlohy vytvára Monika Pjechová (pjechova@stromzivota.sk), na ktorú sa môžete obrátiť s vašimi otázkami. Pri tvorbe jej pomáha Branislav Kolena, výskumný pracovník UKF v Nitre. Bližšie informácie o pravidlách súťaže si môžete prečítať tu.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory