Hromadná prihláška členov združených v Klube Stromu života


Klub SŽ - názov a sídlo
Vedúci Klubu SŽ - trvalé bydlisko a kontakt
Postačuje vyplniť len rok narodenia. V prípade, že nevyplníte deň a mesiac narodenia, bude automaticky zadaná hodnota 31.12.
Doplnkové informácie

Aktuálna výška členského je:
za každého člena do 19 rokov 1 €
od 20 do 26 rokov a Vedúci Klubu 1 €
členovia od 27 rokov 1 €

Zoznam členov Klubu SŽ (okrem Vedúceho Klubu SŽ uvedeného vyššie)
Postačuje vyplniť len rok narodenia. V prípade, že nevyplníte deň a mesiac narodenia, bude automaticky zadaná hodnota 31.12.
Kliknutím na tlačítko vľavo "Pridať člena" pridáte člena do zoznamu členov a budete môcť pokračovať v pridávaní ďalších členov alebo v editácii údajov. Pri každom pridanom členovi sa Vám vpravo zobrazi "X". Pokiaľ na "X" kliknete, riadok s pridaným členom vymažete.
Prihlasovacie údaje
Prihlas. meno nesmie obsahovať medzery

refresh CAPTCHA 

Kliknutím na toto tlačítko odošlete všetky zadané údaje na spracovanie a ukončíte registráciu. Po prijatí členského príspevku Váš Klub schválime a Vaše prihlasovacie meno a heslo, zadané v tejto prihláške, sa stane aktívne. Pre urýchlenie schvaľovacieho procesu je najvhodnejšou formou úhrady členského príspevku bankový prevod.

* povinné údaje sú označené hviezdičkou
** z údajov označených dvoma hviezdičkami je potrebné vyplniť aspoň jeden údaj
Vedúci Klubu SŽ zodpovedá za správnosť vyplnených údajov v Prihláške do Stromu života a v Zozname členov Klubu Stromu života a odoslaním prihlášky potvrdzuje, že:
- osoby uvedené v Zozname členov Klubu Stromu života ako aj on samotný majú záujem stať sa členmi Stromu života. Členstvo je schválené až po úhrade členského. Členské platí pre obdobie 365 dní od dátumu zaplatenia.
- súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a je si vedomý toho, že informácie o Klube a členoch budú použité v hodnotiacom procese programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Strom života sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje bude chrániť pred zneužitím a bude ich využívať len pre potreby organizácie.
Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory