Staňte sa členmi Stromu života

Spojme naše sily pri úsilí vzdelávať mladú generáciu a zároveň chrániť prírodu a život okolo nás. Pridajte sa k stovkám členov Stromu života a pomôžte vytvárať vyspelejšiu spoločnosť, ktorej záleží na životnom prostredí.
Sympatizanti, dobrovoľníci: Školy, škôlky, neformálne zoskupenia:
jednotlivec klub
Prihláška pre jednotlivca alebo Klub SŽ na stiahnutie: word alebo pdf

Do programov SŽ sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, škola, škôlka alebo záujmové neformálne zoskupenie. Podmienkou je vyplnenie členskej prihlášky a uhradenie ročného členského poplatku. Po splnení týchto podmienok sa záujemca stáva členom na 1 rok (na 365 dní od dátumu zaplatenia). Členskú prihlášku môžete vyplniť elektronicky (kliknutím na vyššie uvedené obrázky) alebo si ju môžete stiahnuť vo formáte word alebo pdf. Prihlášku nie je potrebné tlačiť, ani podpisovať. Úplne postačuje jej elektronická podoba.
Členský príspevok sa hradí na základe vystavenej faktúry v hotovosti v Kancelárii SŽ alebo prevodom na číslo účtu 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100, SWIFT/BIC: TATRSKBX.

Pozrite si na mape Slovenska, kde všade pôsobíme: mapa

Krok č.1 – Vyplnenie

Vyplnenie alebo aktualizácia členskej prihlášky

V Strome života používame DVA TYPY členských prihlášok:

– pre sympatizantov a dobrovoľníkov je určená prihláška pre individuálneho člena
– pre školy, škôlky, neformálne zoskupenia je určená hromadná prihláška členov. V jednom kolektíve – Klube Stromu života musia pôsobiť minimálne traja členovia a Vedúci Klubu musí mať viac ako 16 rokov (najčastejšie to býva učiteľ, ale môže to byť napríklad aj rodič). Registráciu Klubu vykonáva vyplnením hromadnej členskej prihlášky Vedúci Klubu za všetkých členov Klubu. Okrem využívania stromáckej sociálnej siete môžu členovia Klubu vypĺňať záznamové karty v rámci bioprofilov miest a obcí Slovenska.

Elektronickú členskú prihlášku (individuálnu alebo hromadnú) nie je potrebné tlačiť, podpisovať a posielať poštou. V prípade, že využijete prihlášku v formáte Word, túto nám stačí zaslať mailom na [email protected] Takéto emailové alebo papierové prihlášky vložíme do systému za Vás.

Obsahom hromadnej členskej prihlášky sú údaje o sídle Klubu, základné informácie o Vedúcom Klubu (trvalá adresa, rok narodenia, kontakty), informácie o spôsobe úhrady členského príspevku a základné informácie o členoch Klubu (trvalá adresa, rok narodenia). V členskej prihláške si Vedúci Klubu zvolí prihlasovacie meno a heslo, pomocou ktorého sa bude môcť prihlásiť do systému SOMBIO. Po schválení prihlášky môže Vedúci Klubu v systéme SOMBIO členskú základňu aktualizovať, prideľovať členom prístupové heslá, sprístupňovať záznamové karty v rámci bioprofilov miest a obcí Slovenska, schvaľovať namerané výsledky členov Klubu, stiahnuť si potrebné formuláre, či využívať elektronické vzdelávacie materiály. Na záver členskej prihlášky je potrebné vložiť overovací kód (vždy veľké písmená bez medzier).

V prípade, že vám vyprší členské a chcete naďalej pokračovať v spolupráci so Stromom života, nie je potrebné vypĺňať novú členskú prihlášku. Stačí aktualizovať údaje o členskej základni (ak sa menia členovia) a následne uhradiť členský príspevok na ďalší rok. Pri každej aktualizácii údajov je potrebné na záver vložiť overovací kód (vždy veľké písmená bez medzier).


Krok č.2 – Úhrada

Úhrada členského príspevku

Členský príspevok sa uhrádza na základe vystavenej faktúry v hotovosti v Kancelárii SŽ alebo prevodom na číslo účtu 2622107100/1100 (Tatrabanka, a.s.), IBAN: SK3911000000002622107100 SWIFT/BIC: TATRSKBX. Ako variabilný symbol uveďte číslo faktúry. Do správy pre prijímateľa uveďte prosím meno Vedúceho Klubu a názov Klubu.

Uhradením členského príspevku a schválením členskej prihlášky Kanceláriou Stromu života sa stávate na dobu 365 dní členom občianskeho združenia Strom života, Jelenia 7, 811 05 Bratislava, registrovanom na Ministerstve vnútra SR dňa 17.5.1990 pod č. VVS/1-909/90-4, IČO: 00587010, DIČ: 2020830713.

Aktuálna výška členského príspevku je 1 € za 1 člena (bez rozdielu veku). Od členského príspevku sú oslobodení členovia zo sociálne znevýhodneného prostredia (podľa údajov zadávaných v rámci Eduzberu) a členovia v hmotnej núdzi (ku dňu platby členského). Oslobodenie od členského príspevku sa dokladuje čestným prehlásenímstiahni TU, v ktorom Vedúci Klubu uvedie počet členov, na ktorých žiada úľavu (v čestnom prehlásení sa uvádza sumárne číslo bez menovania členov).

Pri zrušení členstva v priebehu roka sa uhradený členský príspevok nevracia a nie je možné presunúť ho na inú osobu.

Poznámka: Kancelária Stromu života schváli členskú prihlášku až na základe zaúčtovania prijatej platby. Konto na web stránkach Stromu života všetkým členom Klubu zneaktívni Kancelária Stromu života v prípade, že Vám platnosť členského príspevku vypršala, alebo ak sa členstva dobrovoľne vzdáte (písomne alebo emailom), alebo ak hrubým spôsobom poškodzujete dobré meno Stromu života a o Vašom vylúčení rozhodla Rada Stromu života. V prípade vzdania sa členstva alebo vylúčenia sa členský príspevok nevracia.

Krok č.3 – Schválenie

Po kontrole Vašej členskej prihlášky a prijatí členského príspevku Vaše prihlasovacie meno a heslo (uvedené v prihláške) aktivujeme. Pomocou mena a hesla sa môžete prihlásiť do členskej sekcie (vpravo hore). Záujemcovia môžu okrem už spomínaných oprávnení získať aj špeciálne prístupové práva, pomocou ktorých môžu uverejňovať články priamo na našej stránke. V prípade záujmu o špeciálne prístupové práve nás prosím kontaktujte na redakcia[email protected] 

Krok č.4 – Potvrdenie

Potvrdenia členstva podpisom

Na základe údajov z Vašej členskej prihlášky vyhotovíme Zoznam členov na tlačive, ktoré od nás vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vyplnené tlačivo Vám zašleme poštou vždy dva krát do roka – v novembri a v máji. Vašou úlohou bude vyplnené tlačivo skontrolovať, prípadne opraviť nesprávne údaje a podpísať modrým perom. Podpísané tlačivo, ktorým potvrdíte členstvo v našej organizácii,  je potrebné zaslať poštou.

 


Časté otázky:

    Na čo slúži prihlasovacie meno a heslo?

V elektronickej prihláške mám uviesť prihlasovacie meno a heslo. Na čo meno a heslo slúži? A čo ak heslo zabudnem?

Prihlasovacie meno a heslo Vám slúži na prihlásenie sa do ďalších sekcií na stránke, ktoré sa bežnému návštevníkovi nezobrazujú. Meno a heslo zadávate v pravom hornom rohu web stránky. Vaše heslo je chránené šifrovaním. Ak teda zabudnete heslo, netreba kontaktovať nás, lebo my ho zistiť nevieme. Svoje zabudnuté heslo si však môžete dať zaslať emailom – pod prihlasovacím polom je linka “Zabudnuté heslo?”.  V prípade, že si registračnú emailovú adresu nepamätáte, kontaktujte nás na emaile [email protected]

    Individuálna alebo hromadná prihláška?

Mám záujem zaregistrovať svoj Klub, ale ešte neviem koľko detí budem mať v Klube. Mám vyplniť zatiaľ individuálnu prihlášku?

Nie, individuálnu prihlášku nevyplňujte. Vyplňte rovno hromadnú členskú prihlášku bez detí. Deti môžete do prihlášky kedykoľvek doplniť. 

    Prečo mi nefunguje prihlasovanie?

Moje prihlasovacie meno a heslo nefunguje a som si istý/á, že sú správne. Prečo?

Sú len dve možnosti prečo tomu tak je. Buď Vám vypršalo členské a včas ste si ho neobnovili, a preto je Vaše konto neaktívne. Druhým dôvodom je, že elektronickú prihlášku ste síce vyplnili, ale zatiaľ nezaplatili členský poplatok. Platí pravidlo, že konto schvaľujeme potom, ako obdržíme Vašu platbu.

    Prečo mám uvádzať rok narodenia?

V prihláške je povinný údaj rok narodenia všetkých členov (aj detí). Nechcem tento údaj uviesť. Zaregistrujete moju prihlášku aj bez tohto údaju?

Bohužiaľ, nie. Strom života je financovaný z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, pričom výška dotácie sa v značnej miere odvíja od počtu členov a bez kompletne vyplnených údajov, nie je daná osoba uznaná. Strom života v tejto súvislosti prehlasuje, že údaje z členských prihlášok budú spracúvané a ochraňované v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a nebudú neposkytnuté tretím osobám s výnimkou MŠVVaŠ SR. Zároveň všetka prípadná korešpondencia bude adresovaná Vedúcemu Klubu, nie členom Klubu. 

Máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa registrácie alebo úhrady členského? Napíšte nám a my sa vám ozveme.

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory