Jesenné súťaže Stromu života sú vyhlásené | Strom života

Jesenné súťaže Stromu života sú vyhlásené

Chcete si sami vyrobiť recyklovaný papier, ktorý následne využijete na výrobu vianočných pohľadníc? Radi fotíte? Zaujíma Vás krása? Ste na správnej adrese. Zapojte sa do výtvarnej súťaže Deti deťom (súčasťou je aj návod na výrobu recyklovaného papiera) alebo do fotografickej súťaže Zrkadlo duše (súčasťou je úvodná praktická aktivita na tému Krása).

 

Obsahové zameranie súťaže Deti deťom:
Vytvorte si vlastný recyklovaný papier, ktorý následne využijete ako materiál pre výrobu vianočného pozdravu. Kancelária Stromu života bude zaslané pozdravy priebežne hodnotiť a tie najkrajšie a najoriginálnejšie tesne pred Vianocami odmení vecnými cenami. V mene všetkých stromákov sa tešíme na originálne pozdravy, ktorými si vzájomne zvestujeme príchod najkrajšieho sviatku roka.

Obsahové zameranie súťaže Zrkadlo duše:
Fotografia má zázračnú schopnosť zachytiť podobu formy, ktorú stvorila príroda alebo človek. Často pri takomto výtvore ostaneme užasnutí, niečo sa v nás pohne. To čo sa stalo je, že sme pocítili krásu. Viete však povedať kedy je Vaša duša vnímaním krásy pohladená? Pokúste sa zachyťte túto krásu na fotografii a podeľte sa o ňu s nami.
Od jedného člena môžete zaslať maximálne 2 autorské fotografie, pričom zapojiť sa môže každý člen Klubu. Ak má teda Klub napr. 10 členov, môže zaslať maximálne 20 fotografií, 2 od každého člena. Vybrané fotografie budú odmenené vecnými cenami.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 30. novembra 2011 na adresu:
Strom života
Mlynské Nivy 41,
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “vianočná súťaž”, “fotografická súťaž” alebo “vianočná a fotografická súťaž”.

POZOR: pozrite si najprv bližšie pravidlá súťaží, aby sme nemuseli zbytočne Vaše súťažné diela vylúčiť.
Súťaže sú určené len pre členov Stromu života.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory