Bielické Bahná sú Oázou roka 2011 | Strom života

Bielické Bahná sú Oázou roka 2011

Projekt Zachráňme Bielické Bahná ocenila Nadácia Ekopolis ako najzaujímavejší z 333 podaných projektov  v roku 2011. Cenu a titul Oáza roka 2011 pre Bielické Bahná si 13. októbra prevzala v Ekocentre v Zázrivej  Alena Borszéková, vedúca Klubu Stromu života Sova pri KST Kamarát v Partizánskom, ktorý bol iniciátorom a realizátorom projektu.

Vďaka Nadácii Ekopolis získal projekt finančnú dotáciu vo výške 1900 eur na vybudovanie náučného chodníka z grantového programu Zelené oázy. Náklady na celý projekt boli však o dvadsať percent vyššie, ktoré si dokázali aktivisti zohnať cez minigrant Stromu života.
Prvoradým zámerom grantového programu Zelené oázy je podľa Milana Hronca z Nadácie Ekopolis podpora nezištných dobrovoľníckych aktivít. Na slávnostnom odovzdávaní ceny povedal: “Peniaze sú veľmi potrebné, no bez ľudí, ktorí ich vedia využiť na naplnenie svojich snov, by nám veľmi nepomohli. Preto najdôležitejšie, o čo sa snažíme, je vyhľadávanie ľudí, ktorí si vedia všímať, vážiť a najmä zveľaďovať okolitú prírodu. Prax potvrdzuje, že veľmi dobrou vlastnosťou podporných finančných prostriedkov je, že sú v dobrom slova zmysle lepkavé. Ak zanietení ľudia získajú aspoň určitú čiastku na dobrú vec, vzápätí sú k nej schopní priložiť svoju prácu a zohnať ďalšie potrebné peniaze.“ 
„Či sa nám Bielické Bahná podarí zachrániť, ukáže čas. Sami sebe sme si dali sľub, že v záchrane budeme pokračovať. Okrem starostlivosti o náučný chodník  budeme realizovať stály  environmenežment, ako napríklad odstraňovanie náletových drevín z porastu vzácnej marice pilkatej. Záchrana tejto vzácnej lokality, územia zaradeného do národného zoznamu území európskeho významu, predovšetkým závisí od výšky hladiny termálnej vody, ktorá tu vyviera. Preto musí byť aj v záujme mesta, ktorému územie patrí, túto hladinu zachovať,“ zdôraznila vedúca klubu Alena Borszéková a dodala, že tento celoslovenský úspech je  odmenou všetkým dobrovoľníkom a nadšencom, ktorí priložili ruku k dielu.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory