Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2011 | Strom života

Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2011

Ekovýchovná súťaž Stromu života sa venovala téme „lesy“, keďže rok 2011 je vyhlásený za Medzinárodný rok lesov. Prebiehala od 15. do 29. apríla 2011.


 

Prehľad aktivít súťaže:
Aktivita č.1: Funkcia lesa – deti hľadali funkcie a význam lesa pre človeka, pre krajinu a vytvárali konceptuálne mapy.

Aktivita č.2: Živé drevo – deti poznávajú štruktúru kmeňa stromu. Pochopia ako drevo prirastá. Pozorovaním a pokusom získavajú znalosti o pestovaní a raste stromov. Doplňovaním chýbajúcich slov do textu si osvojovali základné pojmy.
Aktivita č.3: Drevo alebo plast? – deti sa učili rozpoznávať rozdiely medzi plastom a drevom, hľadali klady a zápory týchto dvoch materiálov.
Aktivita č.4: Životný cyklus stoličky – oboznámenie sa so životným cyklom obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, s výrobnými procesmi stoličky z jednotlivých materiálov.
Aktivita č.5: Les a drevo v jazyku – Človek bol s lesom a drevom v úzkom prepojení, na základe čoho vzniklo aj mnoho prísloví a porekadiel. Deti sa ich snažili pochopiť a vlastnými slovami vysvetliť.
Aktivita č.6: Človek a hornatá krajina – Deti vymaľovali predlohu hornatej krajiny, kde boli znázornené ľudské aktivity súvisiace s týmto prostredím. Na hodnotenie posielali zoznam aktivít a zásahov človeka na obrázku.
Aktivita č.7: Letokruhy – deti spoznávali letokruhy, ich vznik a faktory, ktoré podmieňujú ich charakteristiky.

Vyhodnotenie
Súťažné práce nám zaslalo 6 Klubov: Borievka z Lučenca, Hýrovček zo Stráňav, Krtkovia z Veľkého Krtíša, Zelenáči z Palína, Roňavka z Michalian, Lipka z Prievidze a Snežienky z Popradu.
Strom života zo zaslaných prác vybral tri najlepšie Kluby, kde sa hodnotila správnosť riešení a tiež spôsob spracovania výsledkov:

Najúspešnejšie Kluby získajú kredit 100 € na nákup sadeníc stromov, ktoré môžu vysadiť na ľubovoľnom mieste (samozrejme so súhlasom majiteľa pozemku). Zo zrealizovanej výsadby nám potom zašlú ocenené Kluby stručnú správu a fotodokumentáciu e-mailom.

GRATULUJEME!

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory