Výsledky súťažných aktivít a grantov z prvého polroku 2011 | Strom života

Výsledky súťažných aktivít a grantov z prvého polroku 2011

Na konci marca 2011 mali uzávierky dve súťaže – výtvarná súťaž “Tajomstvo stromu” a literárna súťaž “Moja voľba”. Obe súťaže sú pravidelne vyhlasované vo februári, pričom výtvarná súťaž je zameraná na odhaľovanie tajomstiev ukrývajúcich sa v duši stromov a literárna súťaž sa zameriava na vyjadrenie voľby, či už formou prózy alebo poézie. Pravidelne v marci organizujeme aj “Týždeň pre vodu” a v apríli “Týždeň pre Zem“.

Na nižšie uvedených linkoch si môžete pozrieť výherné práce, vrátane prác, ktoré sa síce neumiestnili, no zaujali. Nech sa páči, vstúpte a nahliadnite…

maliar Výtvarná súťaž “Tajomstvo stromu”
Ukážky prác z roku 2011
Ukážky prác z roku 2010
Ukážka prác z roku 2009
 spisovatel Literárna súťaž “Moja voľba”
Ukážky prác z roku 2011
Ukážka prác z roku 2010
Ukážka prác z roku 2009
 Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre vodu 2011. Vyhodnotenie súťaže Týždeň pre Zem 2011 + vyhodnotenie zadaných úloh

dom
pod
stromomStrom života na jar vyhodnotil aj prijaté projektové zámery v rámci vyhláseného minigrantového kola. Cieľom výzvy bolo: “Podporiť aktivity Klubov Stromu života, ktoré smerujú k riešeniu lokálneho environmentálneho problému”. Uzávierky minigrantového kola bývajú zvyčajne 31.01.
Projekty boli financované z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR – z programu ADAM 1.

Za všetky zaslané projekty ďakujeme a veríme, že ich realizácia povzbudí aj ďalšie Kluby SŽ k novým inšpiratívnym nápadom.

 

Schválené projekty:
Envirotábor Borievka 2011 Klub Stromu života Borievka z Lučenca Letný pobytový tábor zameraný na spoznávanie prírodných hodnôt a zákonitostí.
Zachráňme Bielické Bahná II.  Klub Stromu života Sova z Partizánskeho
Vybudovanie náučného chodníka a enviromenežment biotopu európskeho významu.
Čistenie lesoparku Laskomer a výsadba stromčekov Klub Stromu života Ekoturistický z Banskej Bystrice Vyčistenie lesoparku Laskomer od odpadkov a vysadenie stromčekov v lesnej škôlke.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory