Október na Strome života v kocke, resp. v obdĺžniku | Strom života

Október na Strome života v kocke, resp. v obdĺžniku

Zúčastnili sme sa 2. slovensko-českej konferencie o fundraisingu, hostili sme stážistu zo Srbska, konala sa Rada Stromu života, bol stanovený termín Valného zhromaždenia na 9.-11.12.2011 (radi Vás na tomto podujatí uvítame), podali sme dva projekty, upravili sme podmienky fotografickej súťaže, zmodernizovali sme webshop.


Dňa 12. až 14.10.2011 sa konala 2. slovensko-česká konferencia o fundraisingu, ktorej sme sa zúčastnili. Na základe tejto konferencie sme rozbehli komunikáciu so slovenskými bankami. Našim zámerom je, aby prostredníctvom služby cardpay (to sú také obrázkové tlačidla zväčša vo webshopoch, na základe ktorých môžete platiť elektronickým prevodom), mohol návštevník našej stránky, zaslať Stromu života finančný dar. Dúfame, že sa nám tento cieľ podarí úspešne dotiahnuť do konca. Priebežne Vás budeme o výsledkoch tejto iniciatívy informovať.


AiesecStrom života sa stal registrovanou organizáciou v rámci programu „NGOs development iniciative“ organizácie AIESEC Slovensko, ktorého cieľom je prispieť k rozvoju neziskových organizácií a projektov na Slovensku prostredníctvom stáže členov AIESEC z celého sveta. Program umožňuje študentom zo zahraničia, ktorí pôsobia v organizácii AIESEC, prísť minimálne na šesť týždňov na Slovensko a absolvovať tu odbornú rozvojovú stáž, pričom ich ubytovanie platí Microsoft Slovensko.
ErolV termíne od 20.9.2011 do 04.11.2011 sme hostili Erola Živinu zo Srbska. V spolupráci s ním sme pripravili nový modernejší vzhľad našej webstránky a rozšírili jej funkcionalitu. Okrem modernizácie sme celkom zmenili redakčný systém webstránky a prešli na všeobecne využívaný systém WordPress. Vďaka tomuto systému môžeme rozširovať našu webstránku o najmodernejšie možnosti a zatraktívnovať jej využívanie. Postupom času tu nájdete rôzne ďalšie doplnky, na ktorých ešte pracujeme (ako stromácke blogy, doplnené elektronické záznamové karty, či možnosť písania článkov priamo Vedúcimi Klubmi bez potreby kontaktovania koordinátora environmentálnej výchovy).


21. až 23.10.2011 sa konala Rada Stromu života v Janovej Vsi. Rada Stromu života sa uzniesla, že s platnosťou od 01.11.2011 sa mení členské pre členov vo veku od 16 do 19 rokov. Títo členovia už nebudú platiť členské vo výške 1,50 €, ale členské bude nulové. Týmto krokom chceme podporiť mládež na stredných školách k ich aktívnejšiemu zakladaniu Klubov.
Rada SŽ schválila aj termín konania Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať v čase od piatku  09. decembra  od 17.00 hodiny – do nedele 11. decembra 2011 do 11.00 hodiny. Rada SŽ prerokovala aj program Valného zhromaždenia. Okrem prezentácie činnosti a dosiahnutých výsledkov za rok 2011 bude program Valného zhromaždenia obsahovať udeľovanie ocenia Koruna Stromu života pre najaktívnejších Vedúcich Klubov, prednášky na tému Od vízie k systémovým krokom, Postupu spracovania školského vzdelávacieho programu, Využitia prírodných materiálov pri realizácii environmentálnej výchovy, či ukážky nových programov Živá energia (zameraný na energiu, obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje) a Tajomná planéta (zameraný na globálne otepľovanie), ktoré pre Vás pripravujeme. Delegáti Valného zhromaždenia budú vyhodnocovať aj práce zaslané v rámci súťaže Deti deťom a členovia Rady SŽ na Valnom zhromaždení vyhodnotia fotografickú súťaž Zrkadlo duše. Samozrejme nespornou výhodou Valného zhromaždenia je, že máte možnosť osobne sa zoznámiť s členmi Rady SŽ alebo koordinátormi, či vymeniť si kontakty s ostatnými Vedúcimi Klubov.
Všetkých členov na Valné zhromaždenie srdečne pozývame. Cestovné, ubytovanie a stravné hradí Strom života. Počet účastníkov je limitovaný, delegátov Valného zhromaždenia môže byť celkovo 35. Ak máte záujem zúčastniť sa Valného zhromaždenia, sledujte našu web stránku. Bližšie podrobnosti k Valnému zhromaždeniu budú zverejnené v samostatnom článku v nasledujúcich dňoch.

rada bahna
evka a sona stromaci

31.10.2011 sme podali dva projekty, prvý v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko a druhý na Environmentálny fond. V rakúsko-slovenskom projekte sme spolupracovali z krajom Dolné Rakúsko a Slovenskou agentúrou životného prostredia a projekt zamerali na hodnotenie miest a obcí z pohľadu trvalo-udržateľného rozvoja a na rozšírenie výchovy na školách aj o tému Globálna zodpovednosť. Projekt podaný na Environmentálny fond sa týkal vytvorenia digitálnych učebných materiálov pre prierezovú tému Environmentálna výchova pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Spoločne si držme palce, aby nám projekty vyšli.


fotografNa základe žiadosti členov sme upravili podmienky fotografickej súťaže Zrkadlo duše. Doteraz bola súťaž zameraná na členov vo veku od 10 do 19 rokov. Keďže už máme malých šikovných stromákov, ktorí už ovládajú prácu s fotoaparátom, dolnú vekovú hranicu sme posunuli na 6 rokov. Zároveň sme súťaž doplnili o úvodnú nepovinnú aktivitu, pomocou ktorej môžu deti lepšie pochopiť, čo to krása je a ako ju vnímame. 


Od októbra funguje aj modernejší systém nášho webshopu. Nájdete v ňom ekodrogériu, textilné tapety, prírodné stavebné materiály, prírodné izolácie, nátery a lepidlá, ale aj ľudové hudobné nástroje a knihy či pomôcky pre realizáciu environmentálnej výchovy.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory