Vyhodnotenie jesenných súťaží | Strom života

Vyhodnotenie jesenných súťaží

Deti deťom 2011:
Do výtvarnej súťaže, v rámci ktorej deti tvorili vianočné pozdravy z vlastnoručne vyrobeného recyklovaného papiera, sa zapojilo 11 Klubov. Porota vybrala najkrajšie a najoriginálnejšie vianočné pozdravy štyroch Klubov, ktoré budú odmenené vecnými cenami.

Odmenené Kluby:
– Ekológovia z Margecian
– Ekoklubáčik z Trenčína
– Leustach z Alekšiniec
– Snežienky z Popradu 

Krásnych 98 pozdravov rozošleme pred Vianocami všetkým našim aktívnym Klubom. Víťazné a ostatné práce si pozrite TU
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!


Zrkadlo duše 2011:
Ďakujeme všetkým zapojeným Klubom za zaslanie veľmi pekných fotografií, na ktorých naši mladí stromáci zachytili krásu, ktorá ich obklopuje. Na Valnom zhromaždení hodnotila Rada Stromu života až 210 súťažných fotografií. Porota udelila 3 ceny a 7 súťažiacich získalo Diplom uznania poroty. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!

1. miesto:
Príroda a jej okno, Sebastián Blaho 15rokov, Klub Leustach
2. miesto:
Lesopark – Sliač, Branislav Šramel, Klub Lienky
3. miesto:
Veselé stromy, František Kašpar, Klub Raj
 
1 2 3 4
   
5 6 7

1 – KORENE František Dóci z Klubu Lipa
2 – LIENKA
Linda Janů z Klubu Lienky
3 – OBOR NA LÚKE
Ondrej Ondrisek z Klubu Turistický krúžok
4 – ROSA
Adam Valent z Klubu Lienky
5 – SLIMÁK, SLIMÁK, VYSTRČ ROŽKY
Ján Šašala z Klubu Snežienky
6 – SPLETENÝ OKAMIH
René Mrlík  z Klubu Leustach
7 – USILOVNÁ VČELA
Ladislav Capalaj z Klubu Lipa

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory