2012 február | Strom života

Archív - február, 2012

Koruna Stromu života 2011

Koruna Stromu života je morálne ocenenie a motivačný nástroj pre nižšie články a ich aktívnych členov založený na vyzdvihnutí dobrého príkladu pre ostatných. Udeľuje sa tým, ktorí sa aktívne angažujú v aktivitách Stromu života a významne prispievajú k napĺňaniu vízie a Programu Stromu života. Na Valnom zhromaždení 2011 sme udelili Korunu Stromu života týmto osobnostiam: […]

Výsledky minigrantového kola

V dňoch 17.-19.2.2012 Rada Stromu života vyhodnotila prijaté projektové zámery v rámci vyhláseného grantového kola. Cieľom výzvy bolo: “Podporiť aktivity Klubov Stromu života, ktoré smerujú k riešeniu lokálneho environmentálneho problému”. Realizácia projektových zámerov je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – programu ADAM 1. Podporené projekty s uvedením schválenej výšky dotácie: […]

Stretnutie v Lichtenštajnsku

V dňoch 5.2. – 10.2. sa v Lichtenštajnskom mestečku Balzers konalo stretnutie zástupcov mládežníckych organizácii z celej Európy. Stretnutie sa konalo pod hlavičkou programu EÚ Mládež v akcii a malo názov „Stretnutia v Lichtenštajnsku“ (Begegnungen in Liechtenstein). Cieľom stretnutia bola výmena skúseností organizácií z rôznych európskych krajín v oblasti práce s mládežou. Okrem zástupcov z krajín ako Nemecko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Anglicko, Maďarsko, […]

Loos-en-Gohelle má chodníky z rastlinných a drevných zvyškov a piesku

Mesto Loos-en-Gohelle sa nachádza vo Francúzsku, v starej banskej kotline a má takmer 7000 obyvateľov. Viac ako 100-ročná priemyselná minulosť mesta sa pripísala na viacerých environmentálnych problémoch daného územia. Posledná uhoľná baňa bola v meste zatvorená v roku 1986 a v tom období bola životná úroveň obyvateľstva v starých baníckych štvrtiach nízka, navyše úpadok baníckeho […]

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory