Koruna Stromu života 2011 | Strom života

Koruna Stromu života 2011

Koruna Stromu života je morálne ocenenie a motivačný nástroj pre nižšie články a ich aktívnych členov založený na vyzdvihnutí dobrého príkladu pre ostatných. Udeľuje sa tým, ktorí sa aktívne angažujú v aktivitách Stromu života a významne prispievajú k napĺňaniu vízie a Programu Stromu života. Na Valnom zhromaždení 2011 sme udelili Korunu Stromu života týmto osobnostiam:


Daniela Husárová z Klubu Raj (Dobšinná)
– dlhoročné aktívne pôsobenie v organizácii, environmentálna výchova formou exkurzií do prírody s rómskymi deťmi, zapájanie sa do súťaží a minigrantov stromu života

Stanka Blahová z Klubu Leustach (Alekšince)
– 13-ročné aktívne pôsobenie v organizácii, organizácia Stromáckych letných táborov na slovenských hradoch, výrazná zásluha na rekonštrukcii kultúrnych pamiatok – hradov Hrušov a Gýmeš, realizácia mnohých aktivít pre deti nad rámec ponuky Stromu života

Alena Borszéková z Klubu Sova (Partizánske)
– aktívne zapájanie sa do minigrantov, súťaží, vzorné riešenie klubovej administratívy, organizácia mnohých exkurzií a aktivít v prírode nad rámec ponuky Stromu života, práca s deťmi so sociálne slabých rodín a ich podpora, šírenie environmentálnej osvety aj v iných združeniach, výrazná zásluha na vybudovaní stromáckeho náučného chodníka v Partizánskom

Jana Šindlerová z Klubu Hýrovček (Stráňavy)
-aktívne zapájanie sa do programov, minigrantov, súťaží, riešenie klubovej administratívy, organizácia mnohých exkurzií a aktivít nad rámec ponuky Stromu života

Jarmila Dragulová z Klubu Lipka (Prievidza)
– aktívne zapájanie sa do programov, minigrantov, súťaží, riešenie klubovej administratívy, organizácia exkurzií a aktivít nad rámec ponuky Stromu života, práca s deťmi so sociálne slabých rodín

Nižšie vám ponúkame krátke videorozhovory s ocenenými vedúcimi Klubov

 

Stanka Blahová
 
Alenka Borszéková
 
Jarmila Dragulová
 
Jana Šindlerová (interview)


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory