Stretnutie v Lichtenštajnsku | Strom života

Stretnutie v Lichtenštajnsku

V dňoch 5.2. – 10.2. sa v Lichtenštajnskom mestečku Balzers konalo stretnutie zástupcov mládežníckych organizácii z celej Európy. Stretnutie sa konalo pod hlavičkou programu EÚ Mládež v akcii a malo názov „Stretnutia v Lichtenštajnsku“ (Begegnungen in Liechtenstein).

Cieľom stretnutia bola výmena skúseností organizácií z rôznych európskych krajín v oblasti práce s mládežou. Okrem zástupcov z krajín ako Nemecko, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Anglicko, Maďarsko, Turecko, zastúpenie na stretnutí malo aj Slovensko, ktoré reprezentoval práve Strom života.


Video workshop Na návšteve úradu sociálnych služieb Jedna z mnohých aktivít na seminári

Program stretnutia:

Ako sme už spomenuli vyššie, programom stretnutia bola aktívna výmena skúseností jednotlivých zúčastnených organizácií, prostredníctvom praktických príkladov činnosti vo svojich krajinách a prostredníctvom otvorených diskusií.

Zoznamovacie aktivity na začiatku semináruNa programe bola aj prezentácia práce s mládežou v organizátorskej krajine, teda v Lichtenštajnsku. Táto práca bola účastníkom prezentovaná pri návšteve miestneho úradu sociálnych služieb v mestečku Schaan, ktoré je zároveň aj najväčšou obcou v krajine.

Okrem týchto aktivít sa účastníci zúčastnili aj filmového workshopu. Ten bol zameraný na tvorbu minútových filmov na tému stretnutia. Aktivitu podobného typu, teda tvorbu krátkych videí, pripravuje aj Strom života v rámci súťaže s názvom „Nevzdávaj to“. Informácie o tom, ako sa do súťaže zapojiť a informácie, akým spôsobom natáčať videá vám poskytneme na našich stránkach v najbližších týždňoch.

Posledný bod programu – ukážka aktivít a hier pre mladých – mal za cieľ prezentovať kreatívne metódy, ktorými je možné aktivizovať skupiny mladých ľudí, zvyšovať ich citlivosť pre spoločenské témy a viesť interaktívne diskusie zamerané na živú a produktívnu výmenu názorov.

Manuella - vedúca video workshopu Karty na zemi slúžia ako komunikačný prostriedok Haus Guttenberg - miesto konania stretnutia Prípravy na ďalšiu aktivitu

Stretnutia medzinárodného charakteru sú vždy inšpiratívne nielen v obsahovej rovine, ale aj v rovine interkulturálnej. Za takéto stretnutia sme veľmi vďační a veríme, že sa ich zúčastníme aj v budúcnosti.

Mestečko Balzers Interiér v Haus Guttenberg
Drevený kôň na zámku v Balzers Práca na video workshope pokračovala v strižni

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory