Výsledky minigrantového kola | Strom života

Výsledky minigrantového kola

V dňoch 17.-19.2.2012 Rada Stromu života vyhodnotila prijaté projektové zámery v rámci vyhláseného grantového kola. Cieľom výzvy bolo: “Podporiť aktivity Klubov Stromu života, ktoré smerujú k riešeniu lokálneho environmentálneho problému”. Realizácia projektových zámerov je financovaná z prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – programu ADAM 1.


Podporené projekty s uvedením schválenej výšky dotácie:

ENVIROTÁBOR BORIEVKA 2012 – Klub SŽ Borievka – 500 €
BIELICKÉ BAHNÁ – Klub SŽ Sova, Partizánske – 380 €
SPIEVAJME VTÁČIE PIESNE NOVOHRADU – Klub SŽ Enviro, Lučenec – 80 €
REVITALIZÁCIA PARKU ŽIDOVSKÉHO CINTORÍNA – Klub SŽ Leustach – 300 €
DOSŤ BOLO SKLÁDOK PRI ŠKOLÁCH – Zelená hliadka500 €
ČERVENÉ JABĹČKO – Klub SŽ pri ZŠ s MŠ Poloma – 80 €
LES POZNANIA – Klub SŽ Lipka, Prievidza – 200 €
POMNÍKY A PAMäTNÍKY SNP – Klub SŽ pri ZŠ Štúrova, Myjava – 93,60 €

Blahoželáme.
Vedúci podporených Klubov budú oslovení emailom. Súčasťou emailu bude aj návrh zmluvy.

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory