Hodina pre Zem 2012 v Partizánskom | Strom života

Hodina pre Zem 2012 v Partizánskom

V pondelok 27. februára sa členovia Klubu Stromu života v Partizánskom stretli s predstaviteľmi Mládežníckeho parlamentu a dohodli približný scenár celosvetovej environmentálnej iniciatívy, ktorá by sa konala aj v Partizánskom.


V sobotu 31. marca od 20.30 do 21.30 h sa stovky miliónov ľudí v 135 krajinách po celom svete spojí pre jeden cieľ – darovať hodinu našej Zemi. Počas tejto hodiny vypnú mestá a jednotlivci svoje osvetlenie a pripoja sa tým k celosvetovému environmentálnemu hnutiu Hodina pre Zem. Mesto Partizánske sa pripája tiež – vypne časť verejného osvetlenia. Svoju úctu k Zemi a k problematike životného prostredia vôbec môžu občania, deti i celé rodiny, vyjadriť svojou účasťou na námestí od 20.00 h so sviečkou v ruke a vypnutím svetiel a spotrebičov v domácnostiach. Súčasťou stretnutia bude sviečkový a lampiónový pochod po vypnutom námestí a parku, vrátane bubnovej šou s mottom: Naše srdcia bijú pre Zem. Viac o iniciatíve na www.stromzivota.sk.

Ak chcete vy osobne, alebo organizácie tretieho sektora prispieť k priebehu akcie, môžete prísť v pondelok 12.marca o 17. hodine do Čajovne Stromu života na stretnutie s organizátormi.

Bližšie informácie:

Mgr. Vladimír Dobiaš
Strom života, Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 948 525880
Email: [email protected]
www.stromzivota.sk

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory