Slovenské národné múzeum vyhlásilo zbierku na záchranu hradu Krásna Hôrka | Strom života

Slovenské národné múzeum vyhlásilo zbierku na záchranu hradu Krásna Hôrka

SNM oficiálne vyhlásilo zbierku na obnovu a ochranu kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka. Zbierka sa uskutoční v období 13.3.2012 až 13.3.2013.

Ako občianske združenie Strom života sme sa rozhodli zapojiť do zbierky, pričom každý z nás môže dobrovoľne prispieť sumou, ktorú uzná za vhodnú.

Chceli by sme vyzvať každého jedného z vás, aby ste sa k nám pripojili a pomohli pri obnove tejto významnej kultúrnej pamiatky. Prispievatelia môžu zasielať svoje dobrovoľné finančné prostriedky na osobitný účet zbierky 7000 443743/8180.

(Príspevky zo zahraničia treba posielať prostredníctvom IBAN SK20 8180 0000 0070 0044 3743 a SWIFT SUBASKBX).

OZ Strom života

Viac informácií nájdete tu:

http://www.snm.sk/?hrad-krasna-horka-informacie-pre-navstevnikov&clanok=verejna-zbierka-na-obnovu-hradu-krasna-horka

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory