Súťaž Týždeň pre vodu | Strom života

Súťaž Týždeň pre vodu

Strom života vyhlasuje 2. ročník súťaže Týždeň pre vodu. Súťaž je určená len pre členov Stromu života a aktivity súťaže prebiehajú medzi 19.-25. marcom 2012.

Uzávierka súťaže je 31.3.2012, pričom fotodokumentáciu zo súťaže je možné zaslať aj dodatočne do konca apríla. Tri najlepšie Kluby získajú od Stromu života akvárium.

Ak chce byť Klub SŽ zaradený do hodnotenia, musí zrealizovať minimálne 4 z vyhlásených aktivít.

tyzden pre vodu Týždeň pre vodu – pri príležitosti svetového dňa vody deti riešia kvízy, merajú kyslosť zrážok, sledujú vodné zdroje a upozorňujú na dôležitosť vody.
Voda – na prvý pohľad celkom obyčajná, z chemického hľadiska veľmi jednoduchá zlúčenina, a predsa tak výnimočná. Aj napriek tomu, že človek vie o vode takmer všetko, jej nadmerné a neracionálne využívanie má za následok úbytok pitnej vody, vytváranie neprirodzených riečnych korýt, vysúšanie riek a jej znečisťovanie odpadmi. Celosvetovo je znečistenie vody globálny problém, ktorý je treba riešiť. Týždeň pre vodu môže znamenať začiatok pozitívnej zmeny prístupu k vode.
Materiály na stiahnutie:
Metodické pokyny
pre Vedúceho Klubu – 1.stupeň

Pracovné listy – 1.stupeň (pdf)
Metodické pokyny pre Vedúceho Klubu – 2.stupeň
Pracovné listy – 2.stupeň (pdf)


Video na stiahnutie, format flv 10 MB.


Hodnotiaca porota:
Práce vyhodnotí porota, ktorou je Rada Stromu života. Porota udelí 3 ceny.

Súťažné práce zasielajte najneskôr do 31. marca 2012 na adresu:
Strom života

Mlynské Nivy 41
821 09 Bratislava
Obálku označte heslom: “Týždeň pre vodu”
alebo emailom na [email protected]

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory