Výročná správa Stromu života 2011 | Strom života

Výročná správa Stromu života 2011

Vážení členovia a sympatizanti organizácie. Strom života v súlade s rozhodnutím Rady Stromu života zverejňuje svoju Výročnú správu za rok 2011. Správa je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť sa venuje profilu organizácie, činnostiam realizovaných v roku 2011 a nefinančnej štatistike. Druhá časť je venovaná finančnej štatistike.

Prajeme Vám príjemné čítanie.

 Výročná správa Stromu života za rok 2011
Účtovné výkazy Stromu života za rok 2011

Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory