Hýrovček na Svetový deň vody | Strom života

Hýrovček na Svetový deň vody

Aktivity k Svetovému dňu vody v Stráňavách (Príspevok bol uverejnený aj v regionálnom týždenníku Žilinský večerník.)

Pri Základnej škole v Stráňavách pracuje už tretí rok Klub Stromu života, ktorého hlavnou úlohou  je podporovať environmentálne povedomie žiakov. Každoročne sa zapája do akcií vyhlasovaných k Svetovému dňu vody a organizuje podujatia v rámci Týždňa pre vodu. Žiaci si čítajú rozprávky o kolobehu vody v prírode, tieto príbehy  ilustrujú a tvoria leporelá. K zaujímavým patrila úloha „Je kyslý naozaj kyslý?“ kedy si mohli na pokuse s červenou kapustou, dažďovou vodou a destilovanou vodou vyskúšať kyslosť vody. Vplyv kyslých dažďov skúmali aj  na  vaječnej  škrupine či vplyvu na rastliny. Pokusmi zistili škodlivosť kyslosti vody na živé aj neživé organizmy. Vyvrcholením aktivít žiakov školy je čistenie brehov potokov v obci od plastov, starého papiera a iných odpadových látok. Vyčistením brehov našich potokov v celkovej dĺžke v obci sme prispeli nielen k ochrane vodných tokov ale aj skrášleniu obce.

   
Hýrovček sa zapojil do stromáckej súťaže Týždeň pre Vodu. Kliknutím na ikonu si prezrite ukážky ich prác.


Komentáre

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory